Rēzeknes novada talantīgie skolēni piedalās nometnē „Mans vasaras atklājums”

22.08.2012

SPARK

Augusta sākumā COMENIUS REGIO projekta „Step2Peak,  Activate&Respond2Kids – SPARK”  ietvaros tika organizēta vasaras skola – nometne „Mans vasaras atklājums” talantīgajiem un apdāvinātajiem Rēzeknes novada pašvaldības skolēniem. Lielākais vairums dalībnieku tika atlasīts pēc aprīlī notikušā pasākuma „Talantu parāde: mēs savam novadam!” rezultātiem, tādējādi  piedalījās skolēni gan no projekta partnerskolām – Verēmu pamatskolas un Maltas 1. vidusskolas, gan arī no Audriņu un  Gaigalavas pamatskolas,  Nautrēnu , Maltas 2. un Tiskādu vidusskolas. Kopējais dalībnieku skaits bija 40.
 
Vasaras skolas – nometnes mērķis bija praksē izmēģināt dažādas pieejas darbam ar talantīgajiem un apdāvinātajiem bērniem, notiekošo filmēt un galarezultātā sagatavot DVD, kas tiks dāvināts Rēzeknes novada pašvaldības skolām un Sisak- Maslovinas pašvaldības skolām Horvātijā.
Lai veiksmīgi izmantotu dažādas pieejas darbam ar apdāvinātiem bērniem un sasniegtu mērķi, tika pieaicinātas Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas, kura darbojas Rīgā (skolotājas Marika Melne un Kintija Blūmentāle). Tāpat arī uzaicinājām jaunos skolotājus dot savu artavu nometnes norises nodrošināšanā. Pedagogi un audzinātāji  rūpējās ne tikai par bērnu izglītošanu un nodarbināšanu nodarbību laikā, bet arī par drošu un emocionāli labvēlīgu vidi.
Mācību nodarbības tika organizētas, lai, izmantojot dažādas pieejas,  attīstītu tādas īpašības kā mērķtiecība, iedziļināšanās, sadarbība, pašizpratne, lēmumu pieņemšana, atvērtība un pašizpausme. Nodrošinot  radošu, interesantu un fiziski aktīvu darbību, tika piedāvātas arī  praktiskās darbnīcas:  masku izgatavošana, kulinārija, foto, eksperimenti, virtuāls ceļojums  pa Latviju,  dejas un dažādi sporta veidi.
 Vasaras skolas -nometnes laikā:
- tika  apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par  tēmu  „ Ceļā uz zvaigznēm” un „ Simetrija”;
- tiks izgatavoti radošie un  praktiskie darbiņi, kuri  veidoja telpu noformējumu un atainoja nodarbībās veikto, kā arī palika pie dalībniekiem par piemiņu;
- bija iespēja dejot Breik Dance un iepazīt perkusiju pamatus;
- tika radīta iespēja  pārbaudīt savas orientēšanās prasmes gan nodarbībās, gan nakts trasītē;
- tika sagatavoti  priekšnesumi, kuri  kuplināja vakara  pasākumus;
- nometnes aktivitātes  tika fiksētas foto un video materiālos.
Nodarbībās,  tāpat kā ārpusnodarbību aktivitāšu organizēšanā, tika izmantotas atklāta tipa mācību metodes, kas ļāva katram bērnam iesaistīties piedāvātajās norisēs atbilstoši savām spējām, interesēm, sabiedriskajai aktivitātei un personības īpatnībām.
Elita Opincāne,
Projekta „SPARK”  asistente

Click to listen highlighted text!