Sadarbībā ar NVA muižā izveidota jauna darbavieta klientu apkalpošanas operatoram

Marta sākumā Lūznavas muiža, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un biedrību “ESTO” noslēdza līgumu par jauna projekta īstenošanas uzsākšanu, kurš paredz muižā nodrošināt jaunu darbavietu klientu apkalpošanas operatoram.
Projekts par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku”” (Nr. 34.13.5-2.3/334) paredz, ka divus gadus Lūznavas muižā tiks nodrošināta klientu apkalpošanas operatora darbavieta. Darbavietu atbilstoši prasībām izvērtēja NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniedza atzinumu par darbavietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un ieteica nepieciešamās rīcības darba vietas pielāgošanai ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem. Līdz ar nepieciešamo pielāgošanas darbu veikšanu klientu apkalpošanas operatora pienākumus Lūznavas muižā sāks pildīt Ligita Stikute, kura pastāvīgajiem muižas apmeklētājiem, smaidīgi sveicinot viņus tūrisma informācijas centrā, jau ir pazīstama – izmantojot līdzīga projekta iespējas, Ligita Lūznavas muižā jau strādāja pirms vairākiem gadiem, bet pēdējos pāris gadus viņa muižas darbā bija aktīvi iesaistījusies kā brīvprātīgā.
Ligitas pienākums būs apkalpot muiža klientus gan klātienē, gan neklātienē, iesaistīties muižas ikdienas darbos, kā arī piedalīties Lūznavas muižas mārketinga aktivitāšu īstenošanā, apkopojot, gatavojot un izvietojot informāciju vairākās interneta vietnēs un sociālajos tīklos, veidojot statistiku un veicot citus nepieciešamos darbus.
Nedaudz plašāk ar Ligitu Stikuti var iepazīties “Typical Latvian” stāstā, kas pērnvasar tapis tieši Lūznavas muižā: https://www.typicalpostcards.eu/blog/params/post/1860868/ikdiena-sava-darbavieta--viens-no-iemesliem-kas-dzivi-padara-skaistu. Tajā Ligita atzīst, ka sava darbavieta ir viens no iemesliem, kas dzīvi padara skaistu, iedrošinot arī citus cilvēkus ar invaliditāti meklēt darba iespējas: “Uzdrošinies, nebaidies, tu esi tāds pats cilvēks kā visi pārējie, tev ir tiesības strādāt kā visiem.” “Ligitai gribas ticēt, ka, ja tu meklē darba iespējas, tad tomēr agrāk vai vēlāk tas izdodas. Tomēr kā galvenais šķērslis tam, ka ir tik liels bezdarbs cilvēku ar invaliditāti vidū, ir vides nepieejamība. Ligita tic, ka kādreiz situācija Latvijā mainīsies, viņa tic, ka ar laiku darba devēji tomēr būs pretimnākoši,” teikts rakstā.
Iedrošinot citus darbadevējus un priecājoties par iespēju piedāvāt darba iespējas Ligitai, Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne saka: “Ligitas klātbūtne un darbošanās muižā ir ne vien liels ieguvums muižas darba efektivitātes uzlabošanā un Ligitas izaugsmē, bet arī kā impulss savstarpēji solidāras sabiedrības veidošanā. Lielā mērā, pateicoties Ligitai, esam paplašinājuši savu redzesloku par ikdienas iespējām vai to trūkumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, esam apzinājušies arī nepieciešamos uzlabojumus muižas infrastruktūras jomā. Rīkojot iedvesmas un izglītojošus pasākumus, iesaistot cilvēkus ar kustību traucējumiem, Lūznavas muiža ir uzsākusi sadarbību ar sociālajiem uzņēmējiem un ir kļuvusi par sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku Rēzeknes novadā, aicinot jau esošos uzņēmējus savā darbā iesaistīt cilvēkus ar ierobežotām iespējām, kā arī iedvesmot jaunos uzņēmējus uzsākt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību. Bet šobrīd ceram uz globālās situācijas stabilizēšanos tuvākajā nākotnē un tad jau ikviens varēs satikt klātienē mūsu smaidīgo un atbildīgo darbinieci Ligitu gan muižas ikdienā, gan pasākumos.”
Projekta ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku”” īstenošana un jaunas darbavietas nodrošināšana, sadarbojoties Lūznavas muižai, biedrībai “ESTO” un NVA, tiek finansēta no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.
Inga Žirgule,
Lūznavas muižas projektu vadītāja

Click to listen highlighted text!