Tiešsaistes konferencē sprieda par Rāznas ezera attīstību

Publicēts: 18.03.2021

Atjaunots: 17.06.2021

Vide un tūrisms

Lai veicinātu ilgtspējīgu un daudzpusīgu Rāznas ezera un apkārtnes teritoriju attīstību, Rēzeknes novada pašvaldība trešdien, 17. martā, tiešsaistē organizēja konferenci “Rāznas ezera un tam pieguļošās teritorijas resursu attīstība un ilgtermiņa izmantošana”. Konferencē piedalījās pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārstāvji, zinātnieki, tūrisma uzņēmēji, zvejnieki, makšķernieki, kā arī apkārtnes iedzīvotāji, lai spriestu par videi draudzīgu un visām iesaistītajām pusēm pieņemamu Rāznas ūdeņu un apkārtnes teritorijas izmantošanu. Kā atzina konferences moderators Andris Klepers: “Makšķerējot zivis, apkārtnes ļaudis par Rāznu runāja pirms tūkstoš gadiem un runā arī tagad.”

“Rāznas ezers ir unikāla vieta, kam ne velti piešķirts nacionālā parka statuss kā īpaši atzītai un aizsargājamai teritorijai,” uzrunājot konferences dalībniekus, uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. “Bieži varam dzirdēt frāzi “sabalansēt dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses”. Taču gribētu mainīt terminoloģiju un teikt - sinhronizēt, nevis sabalansēt, jo dabas vērtības, kas mums ir dotas, jāprot izmantot tā, lai šī vērtība tikai vairojas un dod jaunu impulsu turpmākai attīstībai.”

Par Latgales jūru dēvētais Rāznas ezers sniedz gan daudz iespēju, gan arī izaicinājumu - par to savā prezentācijā stāstīja Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema. Galvenie izaicinājumi ir ceļu infrastruktūras sakārtošana, tauvas joslas ievērošana un zivju resursu pārvaldība. Tikmēr lielākā iespēja ir “zaļais” tūrisms: “Līdz ar Covid ierobežojumiem redzam, ka eko tūrisma popularitāte pieaug - dabas objektos un pastaigu takās palielinājies apmeklētāju skaits, pieaugusi arī interese par viesu mājām vienas ģimenes atpūtai,” pastāstīja Anna Jaudzema. “Tāpēc šis ir mūsu laiks - tālu no galvaspilsētas burzmas, klusas un kvalitatīvas mītnes ceļotājiem. No Covid drošs tūrisms ir mūsu iespēja, galvenais atrast radošus veidus, kā to izmantot. Uzvarēs tas, kurš pratīs pārsteigt, sadarboties un pielāgoties.”

Konferences turpinājumā DAP Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize pastāstīja par iestādes ieguldījumu dabas vērtību saglabāšanā, kā arī uzskaitīja vairākus priekšlikumus nacionālā parka izmantošanas noteikumu grozījumiem: “Būtu nepieciešams izstrādāt Rāznas ezera zonējumu (dabas liegums, dabas parks, neitrālā zona), lai apmierinātu gan aktīvā tūrisma piekritēju, gan arī klusuma un miera meklētāju vēlmes. Tāpat būtu jāizstrādā “zemūdens tūrisma” regulējums, kā arī jāaizliedz ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu.”

Rāznas ezera attīstības scenārijus apskatīja Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošais pētnieks Matīss Žagars. Viņš rosināja ezeru apsaimniekot kopīgi un ilgtspējīgi, ņemot vērā, ka ezers ir aizsargājama dabas teritorija, kurā zivis ir svarīga ekosistēmas sastāvdaļa. Matīss Žagars rosināja izveidot Rāznas ezera padomi: “Tai jābūt publiskai un demokrātiskai apvienībai, kurā sadarbojas pašvaldība, DAP, zvejnieki, makšķernieki un tūrisma industrija.”

Par ieguvumiem un trūkumiem, veicot saimniecisko darbību, stāstīja arī Rāznas apkārtnes uzņēmēji, savukārt konferences otrajā daļā dalībnieki diskutēja un atbildēja uz iepriekš iesūtītajiem, kā arī konferences laikā uzdotajiem jautājumiem. Tuvākajās dienās tiks apkopotas un pašvaldības mājaslapā publicētas atbildes uz konferencē izskanējušajiem jautājumiem.

Konferences ieraksts:


Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!