Uz VSAC “Malta” telpu remonta laiku klientus plānots izmitināt Maltas vidusskolas dienesta viesnīcā

2020. gadā tika izstrādāts projekts un veikts iepirkums veselības un sociālās aprūpes centra (VSAC) “Malta” sanitāro mezglu pārbūvei ēkas 1. un 2. stāvā. Atbilstoši sākotnējam plānam, darbus bija paredzēts veikt katrā stāvā atsevišķi, klientus pārvietojot ēkas ietvaros. Taču tā kā COVID pandēmijas stingrie ierobežojumi nepieļauj citu apmeklētāju, tostarp arī būvdarbu veicēju, atrašanos aprūpes centra telpās, uz remonta laiku (aptuveni trim mēnešiem) visus 35 centra iemītniekus plānots izmitināt Maltas vidusskolas dienesta viesnīcas 4. stāvā.

Lai VSAC klientiem tiktu nodrošināta aprūpes pakalpojuma kvalitāte un nepārtrauktība, kā arī lai netiktu traucēts mācību process izglītības iestādē, Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināta darba grupa, kam jāizstrādā rīcības plāns drošai iemītnieku pārvietošanai un izmitināšanai citās telpās. Darba grupā piedalīsies VSAC “Malta” pārstāvji, Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra un Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere.

Līdz 25. janvārim darba grupai jāsagatavo un jāiesniedz rīcības plāns Rēzeknes novada domes Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgajai komitejai. Plānā tiks atrunāta gan dienesta viesnīcas telpu pielāgošana pakalpojuma sniegšanai atbilstoši ugunsdrošības, darba aizsardzības un sanitāri-epidemioloģisko, tajā skaitā ar COVID-19 pandēmiju saistīto, prasību izpildei, gan klientu pārvietošanas laika grafiks un tehniskais nodrošinājums, gan klientu ēdināšana, gan arī norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem un citi jautājumi.

Ja darba grupas, domes komitejas un atbildīgo dienestu atzinumi būs pozitīvi, VSAC darbinieki sadarbībā ar Sociālā dienesta mobilo brigādi, pakāpeniski veiks klientu pārvietošanu.

Svarīgi atzīmēt, ka Maltas vidusskolas plašajā ēku kompleksā ir iespēja nodrošināt, lai skolas kolektīva un VSAC darbinieku un klientu ceļi savstarpēji nekrustotos. Piemēram, VSAC darbinieki izmantos dienesta viesnīcas kāpņu telpu, kas nebūs pieejama skolai, savukārt ēdienreizes klientiem tiks sagatavotas aprūpes centra virtuvē un piegādātas uz dienesta viesnīcu. Arī viss nepieciešamais inventārs, tostarp gultas veļa un dvieļi, tiks atvesti no aprūpes centra.

Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar VSAC darbību dienesta viesnīcas telpās, tai skaitā telpu sākotnējā stāvokļa atjaunošanu, Rēzeknes novada pašvaldība finansēs no novada budžeta.

18. janvārī plkst. 10.00 novada pašvaldības vadība un darba grupas pārstāvji, izmantojot videokonferences režīmu, organizēs attālinātu diskusiju ar skolas padomes un Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļiem.

 

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!