Ziedot.lv grūtībās nonākušajiem cilvēkiem sagādās sēklas, stādus un dārza piederumus

Maznodrošinātie cilvēki no visiem Latvijas reģioniem var pieteikties Ziedot.lv sēklu, stādu un dārza piederumu saņemšanai. Ziedot.lv ir viena no 23 organizācijām, kuras šogad ir saņēmušas Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējumu, lai grūtībās nonākušajiem cilvēkiem palīdzētu izaudzēt pārtiku savam saimes galdam.

Kopumā 23 atbalstītās organizācijas šogad palīdzēs vismaz 750 mājsaimniecībām veikt dārzkopības darbus – nodrošinās dārza darbiem nepieciešamo, kā arī dārzkopības speciālistu konsultācijas. Šis ir piecos gados lielākais Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam SAIMES GALDAM” (www.saimesgaldam.lv) atbalstīto organizāciju un Latvijas iedzīvotāju skaits.

Ir atbalstīti 7 projekti Kurzemē, 7 - Vidzemē, 3 - Zemgalē, 5 – Latgalē. Tajos piedalās attiecīgo organizāciju reģionu ļaudis. Savukārt Ziedot.lv projekts aptver visu Latviju. Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem darbiem piešķīris grantus 42’500 eiro apmērā.

Ziedot.lv plāno aptvert vairākus desmitus sociālā riska ģimeņu, kuras pēc pašu iniciatīvas būs izteikušas vēlmi aktīvi līdzdarboties sava materiālā stāvokļa uzlabošanā. Mazaizsargātie cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem, tostarp ģimenes ar zemiem ienākumiem, personas ar invaliditāti, seniori, daudzbērnu ģimenes, var saņemt dārza darbu veikšanai nepieciešamās lietas.

Interesenti var pieteikties pavasarī un vasarā, brīvā formā rakstot pieteikumu Ziedot.lv uz e-pastu ziedot@ziedot.lv

Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta saka: “Borisa un Ināras Teterevu fonda īstenotā programma "Pats savam SAIMES GALDAM" dod iespēju pavasara, vasaras sezonā iekopt mazdārziņu un tajā izaudzēto ražu sagatavot ziemas sezonai. Īpaši aktuāli tas būs šajā gadā, kad pieaugušas pārtikas un elektroenerģijas cenas, kā rezultātā daudzām Latvijas ģimenēm ir liels izaicinājums pabarot savu ģimeni. Sirsnīgs paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par praktisko un reālo atbalstu tik daudzu ģimeņu grūtajos mirkļos!”

Aicinām iepazīties ar visu atbalstīto ieceru apkopojumu: “2022. gadā atbalstītie projekti”.

Pērn atbalstu ieguva 20 bezpeļņas organizācijas. Tās dārzkopības darbos iesaistīja vairāk nekā 700 mājsaimniecības visos Latvijas reģionos. 2020. gadā 12 bezpeļņas organizācijas dārza darbiem nepieciešamo izsniedza vairāk nekā 350 mājsaimniecībām. Arī 2019. gadā programmā piedalījās 12 organizācijas, projektos iesaistot 287 mājsaimniecības. Savukārt 2017. gadā fonda atbalstu saņēma 15 organizācijas, kuru vadībā dārzkopības darbus veica 436 ģimenes.

Borisa un Ināras Teterevu fonds. Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. gadā nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē.  Plašāk: www.teterevufonds.lv.

Diana Bogdanova,
Labdarības projektu vadītāja
Foto no Borisa un Ināras Teterevu fonda arhīva

Click to listen highlighted text!