Lūznavas pagasts

7418.6 ha

Pagasta kopējā platība

335.2 ha

ūdeņi

2424.9 ha

meži

3306.6 ha

l/s izmantojamā zeme

858

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Lūznavas pagasts atrodas Latvijas austrumu daļā Rēzeknes novadā. Robežojas ar Ozolaines, Silmalas, Maltas, Mākoņkalna, Čornajas pagastiem, bet pagasta austrumu robežu veido Rāznas ezers. Lūznavas pagastu šķērso automaģistrāle Sanktpēterburga — Varšava. Lūznavas pagasts atrodas 25 km attālumā no novada centra Rēzeknes. Pašvaldību šķērso šoseja Rēzekne — Daugavpils un dzelzceļa līnija Rēzekne — Daugavpils.

Pagasta centrs ir Lūznava. Lielākās apdzīvotās vietas ir Veczosna, Zosna un Vertukšņa. Daļa pagasta teritorijas ietilpst Rāznas nacionālajā parkā. Lūznavas pagastā ir vairāki ezeri, lielākie no tiem ir Zosnas un Vertukšņas ezers. Vēsturiski Lūznavas pagasta teritorija ir apdzīvota jau no 1. gadu tūkstoša pēc Kristus dzimšanas, par ko liecina Lūznavas pagasta teritorijā esošie senkapi. Plašāk Lūznavas (Dlužņevas, Glužņevas) nosaukums kļuva zināms 19. gs. 70 – tajos gados, kad poļu muižnieki Dlužņevski pārdod savus īpašumus ģenerālim Kerbedzam, kurš uzcēla Lūznavas muižu un izveidoja parku.

Latvijas brīvvalsts laikā pašreizējā Lūznavas teritorija ietilpa Rēzeknes apriņķa Maltas pagastā. Pēc 1949. gada, kad tika izveidots Maltas rajons, šajā teritorijā bija divas ciema padomes — Špeļu un Zosnas. 1964. gadā Maltas rajons tika pievienots Rēzeknes rajonam ar visām tajā esošajām ciema padomēm. Pašreizējās robežās pagasts tika izveidots tikai 1971. gadā, bet vēl 1975. gadā pastāv Špeļu ciema padome (ar centru Vertukšnē), bet ar 1990. gadu pagasta padome tiek pārvietota uz Lūznavas ciemu.

Click to listen highlighted text!