Vērēmu pagasts

7029.8 ha

Pagasta kopējā platība

250.7 ha

ūdeņi

2384 ha

meži

3396.5 ha

l/s izmantojamā zeme

1418

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Vērēmu pagasts robežojas ar Rēzeknes pilsētu. Pagastu šķērso transporta maģistrāles Rīga — Maskava, Varšava — Sanktpēterburga, dzelzceļš Rīga — Maskava, Daugavpils — Sanktpēterburga. Pagasta administratīvais centrs ir Sondori, lielākās apdzīvotās vietas — Sondoru ciems, Šķeņevas ciems,  Tūmužu ciems.

Pagasts izveidojās 1945. gada novembrī, sadalot Rāznas, Makašānu un Bērzgales pagastu teritorijas un izveidojot jaunu teritoriālo vienību. 1935. gadā daļa tagadējā Verēmu pagasta ietilpa Makašānu pagastā. Tanī laikā te bija aktīva saimnieciskā dzīve, Greivuļos darbojās dzirnavas (īpašnieks St. Klišāns), kaļķu ceplis īpašnieka J. Pulenčika vadībā, A. Litaunikas un A. Gorsvānes pārtikas un citu preču tirgotavas, Stučevā darbojās zāģētava (īp. J. Liepers), ar labību tirgojās Jankels Cilēvičs, Lejas Ančupānos ar pārtiku tirgojās A. Goldbergs un H. Goldbergs. Kleperovā atradās ķieģeļu noliktava-pārdotava īpašnieces V. Sergejevas pārvaldījumā.

Pagasta administratīvajā teritorijā atrodas desmit kapsētas — Vērēmu, Vecborisovas, Obricku, Taudejāņu, Ančupānu, Šķeņevas, Zeltiņu, Plikpūrmaļu kapi, Labvāržu brāļu kapi un Adamovas brāļu kapi .Aizgājušo piemiņai ik gadus rudenī tiek rīkoti svecīšu vakari, bet vasarās — Kapusvētki.

Click to listen highlighted text!