Vērēmu pagasts

7029.8 ha

Pagasta kopējā platība

250.7 ha

ūdeņi

2384 ha

meži

3396.5 ha

l/s izmantojamā zeme

1418

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Vērēmu pagasts robežojas ar Rēzeknes pilsētu. Pagastu šķērso transporta maģistrāles Rīga — Maskava, Varšava — Sanktpēterburga, dzelzceļš Rīga — Maskava, Daugavpils — Sanktpēterburga. Pagasta administratīvais centrs ir Sondori, lielākās apdzīvotās vietas — Sondoru ciems, Šķeņevas ciems,  Tūmužu ciems.

Pagasts izveidojās 1945. gada novembrī, sadalot Rāznas, Makašānu un Bērzgales pagastu teritorijas un izveidojot jaunu teritoriālo vienību. 1935. gadā daļa tagadējā Verēmu pagasta ietilpa Makašānu pagastā. Tanī laikā te bija aktīva saimnieciskā dzīve, Greivuļos darbojās dzirnavas (īpašnieks St. Klišāns), kaļķu ceplis īpašnieka J. Pulenčika vadībā, A. Litaunikas un A. Gorsvānes pārtikas un citu preču tirgotavas, Stučevā darbojās zāģētava (īp. J. Liepers), ar labību tirgojās Jankels Cilēvičs, Lejas Ančupānos ar pārtiku tirgojās A. Goldbergs un H. Goldbergs. Kleperovā atradās ķieģeļu noliktava-pārdotava īpašnieces V. Sergejevas pārvaldījumā.

Pagasta administratīvajā teritorijā atrodas desmit kapsētas — Vērēmu, Vecborisovas, Obricku, Taudejāņu, Ančupānu, Šķeņevas, Zeltiņu, Plikpūrmaļu kapi, Labvāržu brāļu kapi un Adamovas brāļu kapi .Aizgājušo piemiņai ik gadus rudenī tiek rīkoti svecīšu vakari, bet vasarās — Kapusvētki.

Vērēmu pagasta identitāte

Aka  - simboliski tā ir dzīvības zīme, jo bez ūdens nav dzīvības. Tā ir kā zemes mātes klēpis, kas atspoguļots ar ūdens dzīvinošo spēku.

Aka ir tautas ģenētiskās atmiņas un iepriekšējo paaudžu gudrības turētāja. Aka apskaidro un dara prātu skaidru un rāmu, kalpo kā gudrības un zināšanu simbols. Aka - zemes acs, kas piešķir gara acīm redzēt aizgājušos laikus un nākotnes plānus.

Radot Vērēmu pagasta identitātes zīmi, senas akas grodu stilizētā augšskata  atveidā tiek ielikts Rēzeknes novada grafiskās identitātes rakstua MŪSU DEBEŠU PUSE fragments. Gatavās zīmes mūsdienīgas atveids sasaucas ar altviešu senā atnogrāfiskā raksta AKA formu.

Click to listen highlighted text!