Apskates objekti un vēsturiskas personas

Sakstagala pagastā dzimuši tādi ievērojami cilvēki kā Francis Trasuns (1864 — 1926), ievērojamākais Latgales politiķis, katoļu garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, literāts, Latvijas apvienošanās idejas iniciators, literāte, ievērojamā Latgales atmodas darbinieka Franča Kempa dzīvesbiedre Konstance Daugule — Kempa, garīdznieks, tautas dziesmu krājējs Fēlikss Boļeslavs Laizāns, rakstnieks Raimonds Trasuns, garīdznieks, Rēzeknes skolotāju institūta direktors, žurnāla Katoļu Dzeive izdevējs Dominiks Jaudzems, laikraksta Jaunā Latgola redaktors Ludzas ģimnāzijas direktors Kārlis Sangovičs, laikraksta Latgolas vōrds redaktors Jānis Ikaunieks. Sakstagala pagasts lepojas ar Franča Trasuna muzeju Kolnasāta, kas 1992. gadā iekārtots viņa dzimtajās mājās Kolnasātā un kļuvis par ievērojamu novada kultūrvēstures centru un tūrisma objektu. Muzejā apskatāma ekspozīcija par Fr. Trasunu un novadnieku, rakstnieku Jāni Klīdzēju, tematiskās izstādes, bet klētiņā — senie sadzīves priekšmeti.

Pagastā ir tikušas rīkotas krucifiksu, katoļu garīgo grāmatu, seno amatu rīku un vietējo rokdarbnieču izstādes, notiek kultūras un atceres pasākumi novadniekiem, tikšanās ar ievērojamiem kultūras un literatūras darbiniekiem un Saeimas deputātiem.Pagasta teritorijā atrodas 3 arhitektūras, 1 mākslas un 1 arheoloģijas piemineklis. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ir Ciskādu Romas katoļu baznīca ar tajā esošo gleznu Madonna ar bērnu, krucifiksu un ērģelēm. Baznīca ir ķieģeļu celtne, būvēta romāņu stilā vecās koka baznīcas un kapsētas vietā. Ievērības cienīgi ir arī Uļjanovas vecticībnieku nams un Vītolu pamatskolas ēka. Pagasta teritorijā atrodas Subinaites senkapi un kara kapiKomulteņu un Subinaites laukakmeņi.

Click to listen highlighted text!