Dricānu apvienības pārvalde

Dricānu apvienības pārvaldes vadītājs

Andrejs Tārauds, tālr. 64607080, 29388271,
e-pasts andrejs.tarauds@rikava.lv
Pieņemšanas laiks: otrdiena 9.00–11.00   Dricānu apvienības pārvaldes ēkā:  “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV–4615.
Pieņemšana pārējos apvienības pārvaldes pagastos atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem.
Pieteikties var pa norādītajiem tālruņiem, kā arī zvanot uz tālr. 64644069 vai rakstot uz e-pasta adresi dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

Vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Valentīna Puste, tālr. 26334750,
e-pasts valentina.puste@gaigalava.lv
Pieņemšanas laiks: otrdiena 9.00–11.00   Dricānu apvienības pārvaldes ēkā:  “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV–4615.
Pieņemšana pārējos apvienības pārvaldes pagastos atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem.
Pieteikties var pa norādītajiem tālruņiem, kā arī zvanot uz tālr. 64644069 vai rakstot uz e-pasta adresi dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

Vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos
Oskars Babris, tālr. 29113368,
Pieņemšanas laiks: otrdiena 9.00–11.00   Dricānu apvienības pārvaldes ēkā:  “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV–4615.
Pieņemšana pārējos apvienības pārvaldes pagastos atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem.
Pieteikties var pa norādītajiem tālruņiem, kā arī zvanot uz tālr. 64644069 vai rakstot uz e-pasta adresi dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Ceļu būvtehniķis
Modris Zalužinskis, tālr. 26511150, e-pasts  modris.zaluzinskis@rezeknesnovads.lv
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Vecākā lietvede

Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Galvenā grāmatvede

Vija Dundeniece, tālr. 28703307, e-pasts vija.dundeniece@gaigalava.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece

Marina Rūbežniece, tālr. 26057184, e-pasts marina.rubezniece@rezeknesnovads.lv

E-pasts

dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv

Juridiskā adrese

“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615

Rekvizīti

Reģ.Nr.40900027407
Banka: AS “SEB banka”
Konts: LV83UNLA0055000968605

Noderīgi materiāli

Dricānu apvienības pārvaldes shēma
Dricānu pagastu apvienības nolikums
Dricānu pagastu apvienības budžets 2022.
Dricānu pagastu apvienības budžets 2020.

Noklikšķini uz pagasta kartē, lai izpētītu vairāk!

Rēzeknes novada karte
Nagļu pagasts Rikavas pagasts Sakstagala pagasts Ozolmuižas pagasts Kantinieku pagasts Dricānu pagasts Stružānu pagasts Gaigalavas pagasts
Click to listen highlighted text!