Administrācija

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Gaigalavas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs Valentīna Puste, t. 64644537, 26334750
LietvedeLaura Sarnovičat. 64644537, laura.sarnovica@gaigalava.lv
Vecākā grāmatvedeLilita Tāraude, t. 64644537
Zemes lietu speciālistsJānis Zeļčs, t. 26678123 (Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 8.00 līdz 16.00)
AdreseRēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4618
Darba laiks8.00 – 12.30, 13.00 – 16.30
E-pastsinfo@gaigalava.lv; t. 64644537
RekvizītiAS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968757
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas numurs: 40900027407
Ģimenes ārste Antoņina Fedotovaģimenes ārsta prakse, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618, t.:64644525
Click to listen highlighted text!