Pakalpojumi

Komunālie pakalpojumi

PAKALPOJUMSMAKSA (bez PVN)
Aukstais ūdens1,17 EUR par m3
Kanalizācija2,02 EUR par m3
Atkritumu izvešanaVidēji 3,32 EUR no personas
(atkarībā no deklarēto personu skaita
dzīvoklī)

Citi maksas pakalpojumi

Telpu noma

PAKALPOJUMSMAKSA (bez PVN)
Gaigalavas kultūras nama telpu noma
Saskaņā ar 14.02.24. rīkojumu Nr. DRICPA/2024/1.5/92 sestdienās un svētdienās apkures sezonas laikā Gaigalavas KN  telpas netiek iznomātas.
0,07 EUR par 1 m²/diennaktī
Gaigalavas sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” telpu noma0,40 EUR par 1 m²/diennaktī
Click to listen highlighted text!