Uzņēmējdarbība

Padomju varas laikā lielākie kolhozi bija Gaigalava un Uzvara, kas 1978. gadā apvienojās, paturot nosaukumu Gaigalava. 1989. gadā kolhoza vietā tika izveidotas SIA Gaigalava un SIA Vecstrūžāni (abas likvidētas 1992.g.). Gaigalavā darbojās kokzāģētava, krejotava, Strūžānos (tag. Vecstrūžānos) bija mehāniskā darbnīca, dzirnavas, krejotava.

Saimnieciskā un uzņēmējdarbība

Zemkopības, lopkopības saimniecības - ZS Ābeles, ZS Ābelītes, ZS Aizvējiņi, ZS Apsītes, ZS Atmatas, ZS Atvariņi, ZS Avotiņi, ZS Bērziņi-2, ZS Birzes, ZS Birztaliņas, ZS Briežusala, ZS Bukši, ZS Ceļmalas, ZS Ceļtekas, ZS Ceriņi, ZS Cīrulīsī, ZS Daugaviņas, ZS Dīķmalas, ZS Dirvani, ZS Druvas, ZS Ezerlīči, ZS Grietas, IK Jānis Spīčs, ZS Jasmīni, ZS Jaunavotiņi, ZS Jaunrozes, ZS Jurģi, ZS Kalvīši, ZS Kārkliņi, ZS Kolneji, ZS Kraujas, SIA Krēsle, ZS Lazdaiņi, ZS Lejasozoli, ZS Lazdas, ZS Līči, ZS Līdumi, ZS Liepusala, ZS Liniņi, ZS Mālkalni, ZS Mārtiņi, IK Mediņi JS, ZS Mežrozes, ZS Mirtes, ZS Niedres, ZS Oši, ZS Pēterīši, ZS Pīlādži, ZS Putniņi, ZS Robežnieki, ZS Salamandra, ZS Sauleskalns, ZS Saulstari, ZS Šaureitis, ZS Sīļusala, ZS Strautiņi, ZS Teivāni, ZS Upītes, ZS Vaivari, ZS Vārpas, ZS Vēsmas, ZS Virzuli, ZS Virzuļi, ZS Virzuļi, ZS Vītoli, ZS Vītoliņi, ZS Zaķusala, ZS Zvejnieki

Linkopība - ZS Ezerlīči

Dārzeņu audzēšana - SIA Fortis AG

Piena lopkopība - ZS Jaunlejiņas

Zvejniecība - IK Dienvidvējš, IK Ievas II, SIA "KALNIŅI SA", SIA "PETRA un K", IK "Ziemeļvējš"

Mākslinieku darbība - SIA Duduks

Ēdināšana - SIA Annas Receptes, kafejnīca "Dzirnas"

Izmitināšana - ZS Birzes, SIA "KMK PRO"

Grāmatvedība - SIA "IR G risinājumi"

Medicīna - SIA "Mārītes Kaļvas ģimenes ārsta prakse"

Biedrības

Terra Mariana Mare Hadriaticum - Latgales un Adrijas jūras reģiona, īpaši Dienviditālijas, sadarbība mūzikā, mākslā un zinātnē, mākslinieku darbība

"Lubāna vilnis"

 • aktivizē vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos pagasta, novada ezeru un publisko ūdeņu, jo sevišķi Lubāna ezera un Kvāpānu dīķu apsaimniekošanas jomā un zivsaimniecības nozares attīstībā
 • aktualizē konkrētu ūdens teritoriju - Kvāpānu dīķu, kas atrodas Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā - apsaimniekošanas problēmas
 • izstrādā projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai dažādās jomās, kas skar Lubāna ezera un Kvāpānu dīķu apkārtnes iedzīvotāju dzīves labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanos
 • organizē lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem
 • iesaista biedrus savas mājas apkārtnes un pagasta teritorijas uzkopšanā un izdaiļošanā
 • aktīvi veicina zivsaimniecības jomas popularizēšanu novadā
 • sadarbojas ar stabilākajām Latvijas un ārvalstu biedrībām un nodibinājumiem, kas atbalsta rekreācijas un visa veida zivsaimniecības jomas

"Svētenis", Lauku iedzīvotāju atbalsta biedrība

 • sekmē ģimenes, kristīgo un ētisko vērtību nostiprināšanu sabiedrībā
 • veicina bērnu un jauniešu sportisku dzīvesveidu un aktīvu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu
 • veicina lauku iedzīvotāju sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātes
 • veicina lauku iedzīvotāju, īpaši ģimeņu, dzīves kvalitātes uzlabošanu
 • veicina apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu
 • veicina sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām

"Radītprieks"

 • sekmē aktīvas atpūtas un brīvā laika lietderīgas izmantošanas pasākumu organizēšanu
 • veicina sabiedrības iekļaušanos dažādās kultūras aktivitātēs
 • apzina kultūrvēsturiskās vērtības un mantojumu un veicina to saglabāšanu
 • veicina apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu
 • veicina mūžizglītību

"Kustini savu"

 • sekmē Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicinot veselīgu dzīvesveidu un atraktīvu brīvā laika pavadīšanu
 • popularizē aktīvu dzīvesveidu lauku teritorijās, iesaistot lauku teritoriju iedzīvotājus ziemas un vasaras sporta veidu pasākumos
 • veicina dzīves kvalitātes uzlabošanos lauku teritorijās
 • veicina sociāli labvēlīgas un aktīvas sabiedrības veidošanos

Latgales biedrība

 • īsteno un sekmē zinātnisko pētniecību Latgales vēstures, politikas, vides un kultūras jomās
 • veicina tūrisma un aktīvās atpūtas attīstību Latgalē
 • veicina dabas aizsardzību Latgalē
 • sekmē un veic diversificētu lauksaimniecības kultūraugu, īpaši vīnogu (NACE2 01.21.) audzēšanu, ražošanu Latgalē

"Aktīvisti", Jauniešu biedrība

 • rada un pilnveido bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Gaigalavas pagasta Strūžānos
 • popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
 • stimulē un organizē bērnu un jauniešu kultūras, vides, sporta un tūrisma pasākumus
 • iesaistās dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā

"Bikavieši", Mednieku biedrība

 • apvieno medniekus kolektīvām un individuālām medībām
 • organizē medības
 • normatīvos aktos noteiktā kārtībā apsaimnieko medību platības, veic šo platību aizsardzības pasākumus
 • nodarbojas ar medījamo dzīvnieku un putnu pavairošanu, nodrošina dzīvnieku un putnu resursu racionālu izmantošanu un medību platību bioloģiskās ietilpības pavairošanu
 • popularizē medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu, izkopj un attīsta medību ētiku un tradīcijas

"Gaigala"

 • sekmē Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību
 • veicina lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad
 • veicina uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā
 • veicina apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu

"Hronologeja"

 • veicina kultūras procesu attīstību Latgales teritorijā, stiprina Latgales kultūras nozīmi
 • sekmē dažādu ar vēsturi, literatūru un citām kultūras jomām saistītu izdevumu izdošanu
 • veic neformālās izglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību, mūžizglītību, tālākizglītību kursu un projektu darbību
 • nodrošina kultūras mantojuma saglabāšanu, sekmē tūrisma attīstību
 • veicina sadarbību starp Latvijas un citu valstu kultūras pētniekiem, kā rezultātā būtu iespējams sniegt ieguldījumu Latgales un Austrumlatvijas reģiona izpētē un popularizēšanā ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās

SIA "Skārda meistars". Raimonds Vāverāns.

Uzņēmums reģistrēts 2011. gadā Rīgā, bet Rēzeknes novada Gaigalavā darbība uzsākta 2018. gadā. Pēc diviem gadiem atvērta skārdnieka darbnīca blakus Bikovas Romas katoļu baznīcai. Raimonds Vāverāns ir vienīgais skārda aroda meistars Gaigalavā un viens no retajiem Latgalē. Nodarbojas ar skārda jumtu izgatavošanu, tāmēšanu, uzklāšanu, strādā pēc senlaiku un mūsdienu tehnoloģijām. Veic jebkuras sarežģītības skārda darbus. Raimonds labprāt pastāsta par savu amatu, nodemonstrējot to arī praktiski. Šobrīd savā darbnīcā viņš strādā viens, ir bijuši mācekļi, taču ne katram šis darbs ir pa spēkam.

Raimond Vāverāns ir Latvijas Skārdnieku apvienības biedrs, ieguvis Meistara diplomu, kā arī zelta nozīmīti. Ideju ir daudz, viena no tām - izveidot nelielu muzeja ekspozīciju, kurā varētu apskatīt senos skārda, jeb, kā Latgalē sauc, "bļakys", izstrādājumus.

SIA “Baltharmonia”

Senlaiku mūzikas instrumentu muzejā var paklausīties, kā meistars spēlē ermoņikas, akordeonu un cītaru, kā arī stāstus par to, kā šie senie instrumenti ir nonākuši muzejā. Blakus telpā piesaista šmakoukas muzejs, kur apskatāmas vēsturiskas ierīces šī dzēriena gatavošanai, piena kannu, cūku sili un atkritumu tvertni ieskaitot. Gunārs Igaunis ir viens no pirmajiem Latgalē, kam ir nokārtota oficiāla šī Latgales kulinārā mantojuma veida darināšanas un pārdošanas licence. Savukārt mūzikas instrumentus Gunārs ne tikai virtuozi spēlē, bet arī remontē un darina no jauna, viņa radītie instrumenti ir gan vienkārši, gan inovatīvi, tostarp mūzikas konstruktors, kas dod iespēju pat pavisam maziem bērniem apgūt muzicēšanu ātri un aizraujoši.

Click to listen highlighted text!