Kontaktinformācija

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Dricānu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja Anita Igaune, tel. 64644069, t. 29113368
Zemes lietu speciālisteIlze Plavoka, tel. 27882344. ilze.plavoka@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultanteAnastasija Saleniece (tel. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv.
Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. trešdienā plkst. 8.30 – 12.00
Ceļu būvtehniķisJuris Strods tel, 26511150
Adrese“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Darba laiks8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pastsdricani@rezeknesnovads.lv
RekvizītiAS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV32UNLA0055000968650
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas numurs: 40900027407
Ģimenes ārste Silva Kairišaģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta), “Kastaņi”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615, t. 27885060
Valsts policijaLikumpārkāpumu gadījumā griezties pēc palīdzības jebkurā diennakts laikā, zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni - 110
Click to listen highlighted text!