Dricānu vidusskola

Adrese: Dricānu vidusskola ,Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615

Skolas direktors: Skaidrīte Strode

Skolā ir atbalsta komanda: psihologs, speciālais pedagogs, logopēds.

Dricānu vidusskolā strādā 23 skolotāji.

Dricānu vidusskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja dzīvot skolas internātā.

Skola piedāvā un īsteno sekojošas programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programmu (kods 31011014);
  • Sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju, vidusskolēniem- licencēta programma „Komerczinības vidusskolā”.

Dricānu vidusskolai ir piešķirts Latvijas EKOskolas nosaukums.

Skolas moto:
Drosmi, kas virza!
Veiksmi, kas palīdz!
Sapņus, kas piepildās!

Vīzija:
Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga vidusskola.

Vērtības:
Izaugsme, patriotisms, cieņa un atbildība.

Click to listen highlighted text!