Rasnupļu (Opiņķu) pilskalns

Publicēts 04.05.2014

Adrese: Rasnupļi, Nautrēnu pagasts
Īss apraksts: ir nozīmīga seno latgaļu apdzīvotā vieta tā pakājē. Vīces strauta labajā krastā izveidojusies Velna ala, saukta arī par Latgales mazo Staburagu. Nelielā ala (garums 3 m, platums 2 m, augstums 0,6 m) ir ģeoloģiski unikāla, jo izveidojusies, dabiski sacementējoties kvartāra perioda grants iežiem. Šādas alas Latvijā ir tikai divas. Alā ir 5 – 6 cm gari stalaktīti.


Opiņķu pilskalns

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0