2023 – Eiropas prasmju gads

14.02.2023

ES jaunumi

2023. gads - Eiropas Prasmju gads eiropiešu konkurētspējas, līdzdalības un talanta veicināšanai, lai padarītu mūs zinošākus, spēcīgākus un prasmīgākus. Visā Eiropas Savienībā daudziem uzņēmumiem ir grūtības atrast sev atbilstošus darbiniekus, savukārt daudziem iedzīvotājiem neizdodas atrast savām iecerēm un prasmēm atbilstošas darbvietas. Jaunākie Eurostat dati liecina, ka tikai 37 % pieaugušo regulāri piedalās apmācībā un daudziem trūkst pat pamata digitālās prasmes. Ir pienācis laiks, kad mūžizglītība kļuvusi par atslēgu mūsu dzīves kvalitātei. Eiropas Prasmju gadā veiksim ieguldījumus apmācībā un prasmju pilnveidē, atbalstot cilvēkus pārejā no viena darba uz citu; iedrošināsim izglītības nozari sadarboties ar uzņēmējiem, lai veicinātu prasmju atbilstību darba tirgus pieprasījumam; veicināsim pēc iespējas plašāka iedzīvotāju loka iesaisti darba tirgū.

Plašāka informācija

Click to listen highlighted text!