6. martā notiks tautsaimniecības konference „Latgales attīstības ilgtspējas formula: izglītība, inovācija, uzņēmējdarbība, digitalizācija”

Šo piektdien notiks tautsaimniecības konference „Latgales attīstības ilgtspējas formula: izglītība, inovācija, uzņēmējdarbība, digitalizācija”
6. martā plkst. 11.00 AS „Latvijas Finieris” rūpnīcā RSEZ SIA „Verems” (Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads) notiks biedrības „Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar Latvijas Universitāti, AS „Latvijas Finieris”, Rēzeknes novada domi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, Pārresoru koordinācijas centru organizētais tautsaimniecības konference „Latgales attīstības ilgtspējas formula: izglītība, inovācija, uzņēmējdarbība, digitalizācija”.
Konferencē „Latgales attīstības ilgtspējas formula: izglītība, inovācija, uzņēmējdarbība, digitalizācija” uzstāsies dažādu jomu pārstāvji, kuri akcentēs reģionam būtiskos problēmjautājumus un iespējamos risinājumus. Klātesošos uzrunās arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas eksrektors, profesors, 13.Saeimas deputāts Edmunds Teirumnieks un RTA rektore, profesore Iveta Mietule.
Plānots, ka pasākumu apmeklēs akadēmisko un pētniecības institūciju vadītāji, deputāti, nozaru ministriju vadītāji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji. Foruma paneļdiskusijas „Latgales biznesa attīstības formula” un „Tuvāko mēnešu, gadu izaicinājumi un risinājumi Latgales ekonomikai” vadīs AS „SEB banka” valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere un biedrības „Latvijas Formula 2050” valdes loceklis, Latvijas Universitātes profesors Mārcis Auziņš, un tajās piedalīsies augsta līmeņa eksperti.
Diskusijā aicināti piedalīties: Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs, Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, Irēna Kokina, Daugavpils Universitātes rektore, Georgijs Orlovs, Rēzeknes pilsētas attīstības pārvalde vadītājs, Gunārs Upenieks, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs, Māris Bozovičs, Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors, Staņislavs Šķesters, Rēzeknes novada domes deputāts, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas priekšsēdētājs, Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, Ērika Teirumnieka, Rēzeknes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētāja vietniece, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionāla vides pārvaldes direktore, Jānis Staris, AS "Latvijas Finieris" padomes loceklis, Vladislavs Stankevičs, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieces vietnieks, Vilis Deksnis, Rēzeknes novada domes deputāts, Pēteris Stanka, Rēzeknes novada domes deputāts, Lidija Ostapceva, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos, Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore, Aina Skredele, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vietniece, Arvīds Zelčs, RSEZ AS “Rēzeknes dzirnavnieks” vadītājs, Aleksejs Stecs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos, Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētājs, Andris Vaivads, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Anita Ludborža, Nautrēnu vidusskolas direktore, Antons Pacejs, RTA Inženieru fakultātes maģistra studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” maģistrants, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki, doktoranti, studenti u.c. interesenti.
Foruma tiešraidi nodrošinās LMT Straume http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/latgales-attistiba/1051138.
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Click to listen highlighted text!