Aicina uz apmācībām audžuģimenēm un adoptētājiem

Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Ja tā nav bioloģiskā ģimene, tad ģimenisko vidi nodrošina aizbildņi, audžuģimenes vai adoptētāji. Kopš 2020. gada oktobra savu darbību ir uzsācis Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības "DOMUS" struktūrvienība Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs. 2020. gada sākumā biedrība noslēdza ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību nodomu protokolu par sadarbību un, pateicoties pašvaldības atbalstam, ir saņēmusi lietošanā telpas Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē.

 Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs veicot Labklājības ministrijas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – nodrošina valsts atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā, veicinot bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu Rēzeknes pilsētā un blakus esošajos novados.

Ja jūs esat izlēmuši, ka spētu uzņemt savā ģimenē bez vecāku gādības palikušo bērnu, tad  vispirms ir jāvēršas savas pašvaldības bāriņtiesā, lai saņemtu visu informāciju par nepieciešamajām formalitātēm, lai kļūtu par aizbildni, audžuģimeni vai adoptētāju.

Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības "DOMUS" struktūrvienības -Jēkabpils un Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri aicina attālināti apgūt audžuģimeņu un adoptētāju apmācības programmas teorētisko daļu.

Mācību programmas saskaņotas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un apmācības tiek organizētas saskaņā ar Labklājības ministrijas deleģējumu. 

Pieteikties apmācībām vai saņemt vairāk informācijas var:

Informāciju sagatavoja: Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrsClick to listen highlighted text!