Aicina uz "Veselības veicināšanas olimpiādi" Tiskādos

Rēzeknes novada pagastu pārstāvji tiek aicināti pieteikties uz interesantu un vērtīgu pasākumu -- "Veselības veicināšanas olimpiādi". Pasākums notiks 2017.gadā 29. un 30. augustā Rēzeknes novada Tiskādu internātskolas teritorijā (Rēzeknes novada Silmalas pagastā). 
Veselības veicināšanas olimpiādes mērķis ir radīt vēlmi pievērsties veselīgam dzīvesveidam, veicinot iesaistīties fiziskās aktivitātēs un veselīga uztura lietošanā.
Pasākumā plānotas sacensības dažādu veselības veicināšanu aktivitāšu jomā starp piecu Rēzeknes novada teritoriju iedzīvotājiem, kopumā pasākums paredzēts 100 dalībniekiem, divas dienas, ar nakšņošanu. Dalībniekiem tiks piedāvātas dažādas kustību aktivitātes ar sacensību elementiem (piem., stafetes – skriešanā, nūjošanā utml.), kā arī veselības veicināšanas jomas zināšanu un prasmju pārbaude.
Pasākumu „Veselības veicināšanas olimpiāde” organizē biedrība Sporta klubs "Magnen”, Rēzeknes novada pašvaldības ESF atbalstītā projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” ietvaros. 
Pasākuma nolikums un programma
Mārīte Kaļva,
projekta koordinatore
llogo

Click to listen highlighted text!