Aicinājums pieteikties uz tirdzniecību Rēzeknes Novada dienā

28.06.2015

Uzņēmējdarbība

Rēzeknes novada pašvaldība līdz 8. jūlijam aicina uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus pieteikties tirgot savu produkciju Rēzeknes Novada dienā, kas notiks 18. jūlijā no plkst. 12.00-05.00 rītā Ančupānu kartodroma teritorijā Vērēmu pagastā. Plānotais apmeklētāju skaits ~6 000.
Dalības nosacījumi un dalības maksa:
• Rēzeknes un citu novadu amatniekiem un mājražotājiem, ja tirgo savu produkciju – dalība bez maksas;
• uzņēmumiem – 7,11 EUR, par vienu vietu trīs metru platumā, par katru nākošo vietas metru- 2,85 EUR;
• ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumiem – 21,34 EUR, papildus iesniedzot saskaņošanai ēdienkarti;
• Alkohola tirdzniecība (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība) – 21,34 EUR;
maksa par elektrības pievadu:
• apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā – 7.00 EUR;
• elektrisko ierīču pieslēgšanai – 7.00 EUR par vienu vienību līdz 3 kW;
• ēdināšanas uzņēmumiem, kuri gatavo pārtikas produktus pasākuma laikā, elektrisko ierīču pieslēgšanai virs 3kW ar pieslēgumu 380V (atsevišķi informējot par ierīču skaitu) un apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā – 28.50 EUR.
• pašiem jāaprīko sava tirdzniecības vieta;
• uzņēmumiem, kuri tirgos pārtikas produktus, jābūt reģistrētiem Pārtikas veterinārajā dienestā.
Interesentiem, kuri vēlas tirgot savu produkciju Rēzeknes novada dienā, jāpiesakās Rēzeknes novada pašvaldībā līdz 2015. gada 8. jūlijam, iesniedzot pieteikuma anketu, saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju (tikai ārzemēs reģistrētiem uzņēmumiem). Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums. Pieteikuma un apliecinājuma forma pieejama Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, sadaļā „Iesnieguma veidlapas. Pieteikuma anketu pašvaldībā var iesniegt personīgi (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 3. stāvā, 34. kabinetā, tel. nr. 64607195), ar pasta starpniecību (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) vai elektroniski (novadadienas@rezeknesnovads.lv ).
Samaksu var veikt sākot no 2015. gada 15. jūnija, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu (Iveta Tiltiņa, e-pasts: iveta.tiltina@rezeknesnovads.lv, tālr.: 64607195). Dalības maksa tirgotājiem jānomaksā līdz 2015. gada 10. jūlijam. Tirdzniecības atļaujas un auto caurlaides Rēzeknes novada dienai tiks izsniegtas tikai pēc apmaksas, uzrādot vai atsūtot uz e-pastu: novadadienas@rezeknesnovads.lv ieskenētu, bankas apstiprinātu dokumentu vai čeku par pakalpojuma sniegšanas apmaksu.
Rēzeknes novada pašvaldība patur tiesības atteikt dalību, ja tiek konstatēta neatbilstība kādam no noteiktajiem kritērijiem, vai arī tāpēc, ka tirgošanās vietu skaits ir ierobežots.
Rēzeknes novada pašvaldība patur tiesības noteikt uzņēmēju tirgošanas izvietojumu.
 Apliecinājums
Tirdzniecības atļaujas pieteikums

Click to listen highlighted text!