Aicinām tirgotājus atjaunot tirdzniecības atļaujas

17.11.2023

Pašvaldība

Tuvojoties 2023. gada nogalei vēlamies atgādināt visiem tirgot gribētājiem Rēzeknes novada teritorijā par tirdzniecības atļaujas atjaunošanu 2024. gadam. Aicinām sekot līdzi tirdzniecības atļaujā norādītajam termiņam un savlaicīgi tās atjaunot. Vēršam uzmanību, ka Rēzeknes novada publiskajās vietās tirdzniecība atļauta tikai pēc atļaujas saņemšanas no pašvaldības.

Atļaujas tiek iedalītas pēc tirdzniecības veida:

  • Pasākumos – kā piemēram, “Viļānu tirgus”, Rēzeknes novada diena, tematisks tirdziņš pasākuma ietvaros.
  • Ikdienas ielu tirdzniecība – tirdzniecība notiek, izliekot preci atļautās vietās, apvienību pārvalžu teritorijās vai privātā teritorijā, ja saņemts saskaņojums no īpašnieka. Tirdzniecība tiek dalīta periodos par vienu vai vairākām dienām, mēnešiem vai gadu.
  • Tirdzniecība no pārvietojamā punkta – attiecas uz tirgotājiem, kuri tirdzniecību veic no transportlīdzekļa saskaņā ar maršrutu vai noteiktā vietā, kā piemēram, autoveikals, tirdzniecības treileris u.c..

Aizpildot iesniegumu būtiski norādīt periodu vai datumu, tirdzniecības vietu vai maršrutu, lai būtu iespējams saskaņot to un norādīt atļaujā.

Soļi, kas jāievēro, lai noformētu tirdzniecības atļauju un varētu veikt tirdzniecību Rēzeknes novada teritorijā:

  1. Iesniegt iesniegumu tirdzniecības atļaujai vismaz 10 darba dienas pirms tirdzniecības dienas – pašvaldības centrālajā pārvaldē, apvienību pārvalžu pagastos, www.latvija.lv vai elektroniski nosūtot tirdzniecības administratoram uz e-pastu tirgus@rezeknesnovads.lv .

Iesniegums pirmreizēji jāpapildina ar dokumentu kopijām, kas izsniegti un apliecina tirgotāja darbību – piemēram, reģistrācijas apliecība, kases aparāta vai kvīšu numuri, licence.

Ja tiek tirgotas preces, kas atļautas ar MK noteikumiem Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un nav reģistrēta saimnieciskā darbība  nepieciešams papildu apliecinājums.

Iesniegumu, apliecinājuma veidlapas iespējams atrast pašvaldības mājaslapas www.rezeknesnovads.lv sadaļā Uzņēmējiem/Noderīgi/Atļaujas, licences un nodevas.

  • Veikt tirdzniecības nodevas samaksu – nodevas apmēru precizē tirdzniecības administrators, nosūtot uz personas norādīto e-pastu maksājuma informāciju.

Ja nav e-pasta, jāsazinās ar administratoru vai pasākuma/tirdziņa organizatoru.

Nodevas samaksu iespējams veikt ar bankas pārskaitījumu vai pašvaldības, pagastu kasē, vai pasākuma/tirdziņa vietā, ja tas saskaņots ar organizatoru.

Maksājuma apliecinājums jānosūta uz e-pastu tirgus@rezeknesnovads.lv vai jāuzrāda organizatoram, jo atļauja tiek izsniegta par pieteikto periodu pēc nodevas samaksas.

Vēlamies atgādināt, ka no nodevas ir atbrīvoti Rēzeknes novadā deklarētie amatnieki, kas tirgo savu ražoto produkciju, izmantojot vienu tirdzniecības vietu un fiziskas personas, kurām ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību un, kuri pārdod Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 7. punktā minētās preces, piemēram, pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus, pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamo dzīvnieku gaļu u.c., izmantojot vienu tirdzniecības vietu.

  • Atļauja tiek izsniegta elektroniski nosūtot uz iesniegumā norādīto e-pastu vai pašvaldībā, pagastos, ja tas saskaņots.

Dalībai pasākumos organizators sniedz citu informāciju un ierāda tirdzniecības vietu.

“Viļānu tirgus” dalības kārtību, tirdzniecības vietas informāciju administrators nosūta uz personas e-pastu.

Informējam, ka tirdzniecībai ar stādiem “Viļānu tirgus” 2024. gadā iesniegumi tiks pieņemti no 2024. gada 1. marta.

Aicinām līdzcilvēkus atbalstīt tirgotājus, kuriem trūkst prasmju sagatavot iepriekš minētos dokumentus. 

Sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības tirdzniecības administratore Ērika Jermanova

Click to listen highlighted text!