Aizvadīti amatierteātru svētki “Lubāna vilinājums” Gaigalavā

16.08.2023

Pagastu ziņas

12. augustā Gaigalavā notika amatierteātru svētki "Lubāna vilinājums". Piedalījās Balvu novada Lazdukalna amatierteātris "Zibšņi", režisore Arnita Rakstiņa, Cēsu novada Skujenes amatierteātris, režisore Baiba Jukņēviča, Rēzeknes novada Kaunatas amatierteātris "Runotoji", režisore Nellija Vasiļjeva, Varakļānu amatierteātris "Ūbeles" un Gaigalavas amatierteātri "Apīnis" un "Bykovīši", režisore Valentīna Deksne. Pasākuma gaitā varēja redzēt vairākus skečus un izrādes. Svētku atklāšanā ar koncertprogrammu uzstājās Rugāju dāmu vokālais ansamblis, vadītāja Sanita Anckina un Rugāju deju kolektīvs "Junora", vadītāja Aija Grāmatiņa. Pēc izrādēm varēja doties uz Lubāna ezeru, lai ļautos tā vilinājumam.
Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos svētkos! Paldies skatītājiem! Paldies Evitai Macānei par fotografēšanu un filmēšanu!
Gaigalavas kultūras pasākumu organizatore Valentīna Deksne

Click to listen highlighted text!