Aizvadīts pasākums “Es – uzņēmējs!” Maltas vidusskolā

08.01.2024

Izglītība

Maltas vidusskolā laika posmā no 2023. gada septembra līdz decembrim ar Latgales plānošanas reģiona atbalstu projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros tika īstenotas interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (1.– 4. klase) un pamatskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (5.– 9. klase).
Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” mērķis ir uzņēmējdarbības veikšanai un finansiālās labklājības sasniegšanai nepieciešamo kompetenču attīstīšana.
Programmas ietvaros izglītojamie atbilstoši vecuma posmam attīstīja savu finanšu pratību un ieguva pirmās zināšanas un izpratni par to, kas ir uzņēmējdarbība un kāda ir uzņēmējdarbības loma sabiedrībā. Piemēram, 1.– 4. klašu skolēni ieguva pamatzināšanas par naudas funkcijām, naudas veidiem un formām, par to, kā atšķiras cilvēku vēlmes un vajadzības, un kas ir pirmās nepieciešamības preces, attīstīja finanšu pratību indivīda finansiālās labklājības sasniegšanai nākotnē. Savukārt 5.– 9. klašu skolēni attīstīja savu izpratni par to, kas ir uzņēmējdarbība un kādas zināšanas, prasmes un īpašības piemīt uzņēmējam, veicināja uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo kompetenču, zināšanu un prasmju attīstību un to mērķtiecīgu izmantošanu. Skolēniem bija iespēja pilnveidot savas spējas plānot un organizēt individuālo darbu un darbu komandā.
Skolēni labprāt apmeklēja programmas “Es – uzņēmējs!” nodarbības un aktīvi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs. Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” noslēgumā skolēni saņēma atzinības rakstus par ieguldīto darbu savu zināšanu un prasmju attīstīšanā. Iegūtas prasmes un iemaņas skolēni veiksmīgi pielietoja Maltas vidusskolas rīkotajā Ziemassvētku tirdziņā. Tā bija ļoti vērtīga pieredze un uzņēmējdarbības iemaņu treniņš, kas noderēs viņu turpmākajā karjerā.
Pateicamies Latgales plānošanas reģiona kolektīvam par iespēju īstenot interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!”, kā arī par kvalitatīvi izstrādātiem mācību materiāliem un tehnisko nodrošinājumu.

Interešu izglītības skolotājas: Olga Lavrenova, Olga Koļesņika

Click to listen highlighted text!