Aktualitātes sporta jomā

28.09.2023

Sports

Sekmīgi jaunais mācību gads sācies arī Rēzeknes novada Sporta skolā. Uzsākta jaunu grupu komplektēšana, esošās grupas turpina savu treniņprocesu. Šogad tiks īstenotas 39 mācību treniņu grupas. Audzēkņi darbosies piecās profesionālās ievirzes programmās: volejbols, basketbols, futbols, galda teniss, šahs un dambrete. Pagājušajā mācību gadā apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanu un sporta skolas beigšanu ieguva 76 audzēkņi.

Tiek plānots, ka nākotnē tiks piesaistīti arī florbola treneri, kā arī skatīti jauni sporta virzieni, kuros varētu iesaistīties novada jaunieši. Iepriekšējais mācību gads skolas audzēkņiem bija ļoti veiksmīgs, jo balvas saņēma gan futbola komandas, gan individuālo sporta veidu dalībnieki, piemēram, šahā.

Rēzeknes novada pašvaldībā ir izveidota Sporta konsultatīvā komisija, kurā darbojas ar sporta jomu saistīti cilvēki. Tiek pārstāvētas visas Rēzeknes novada apvienību pārvaldes. 2023. gadā komisijas ietvaros tika uzsākts darbs par sporta jomas aktualizēšanu un sakārtošanu, lai vienas iestādes ietvaros varētu veiksmīgi organizēt gan bērnu un jauniešu sportu, gan tautas un amatiersporta veidus.

Tā rezultātā no 2023. gada 1. septembra katrā apvienības pārvaldē darbojas viens sporta pasākumu organizators, kurš pārraudzīs visas apvienības pārvaldes sporta dzīvi.  

  • Dricānu apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizatore: Dagnija Deksne, e-pasts dagnija.deksne@rezeknesnovads.lv;
  • Kaunatas apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizators: Pēteris Kablanovs, e-pasts peteris.kablanovs@rezeknesnovads.lv;
  • Maltas apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizatore: Svetlana Mikanova, e-pasts svetlana.mikanova@rezeknesnovads.lv;
  • Nautrēnu apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizatore: Zaiga Mihailova, e-pasts zaiga.mihailova@rezeknesnovads.lv;
  • Viļānu apvienības pārvaldes sporta pasākumu organizators: Arvis Malta, e-pasts arvis.malta@rezeknesnovads.lv

Sporta konsultatīvā komisija ir secinājusi, ka šobrīd novadā ir aktīvi pagasti, kuru iedzīvotāji labprāt iesaistās sportiskās aktivitātēs, bet daudzviet šo aktivitātes līmeni ir jāveicina. Tiek plānots, ka organizatori veidos dažādus sportiskus pasākumus un aktivitātes visa gada griezumā, lai pagastos aktivizētu vietējās iedzīvotāju kopienas. Nodarbības/aktivitātes tiks veidotas dažādos līmeņos, lai tajās var iesaistīties bērni, jaunieši, ģimenes, seniori. Mērķis ir sniegt iedzīvotājiem iespēju izmēģināt dažādus sporta veidus, piemēram, nūjošanu, vingrošanu, sacensības, tādējādi tuvinot sportiskām aktivitātēm.

Rēzeknes novads ir iesaistījies Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs, kuras novada ietvaros rīko sporta pasākumu organizatori. Pasākumi visās apvienību pārvaldēs notiek no 23. septembra līdz 30. septembrim.Visas aktivitātes redzamas te: https://beactive-rezeknes-novada.mozellosite.com/maltas.../ Noslēguma pasākums paredzēts 30. septembrī Maltas daudzfunkcionālajā sporta zālē.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!