Apstiprināti Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta sēdē ir pieņemts lēmums „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 1.§).
Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Sēdes protokols

Click to listen highlighted text!