Apstiprināts jauns projekts Viļānu apvienības iedzīvotāju iniciatīvu attīstībai

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” projekta pieteikumu “Viļānu apvienības iedzīvotāju iniciatīvu attīstība” (Nr.22-01-AL15-A019.2202-000008), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 11. kārtā. 

Viļānu kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi - jauniešu deju kopa "Austra", deju kopa "Kūmys", folkloras kopa "Viļōnīši", sieviešu koris "Alta" ir Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības un folkloras festivāla “Baltica” regulārie dalībnieki. Kolektīvi saglabā un popularizē latviešu tautas tradīcijas augstā mākslinieciskā sniegumā, to pierāda augstie kolektīvu vērtējumi. Deju kopas, folkloras kopa un koris regulāri piedalās Viļānu apvienības kultūras pasākumos, kā arī dažādos tradīciju pasākumos. Kolektīvi apvieno ap simts pieredzējušo dalībnieku un ir vienmēr gatavi uzņemt jaunus kolēģus, palīdzot tiem iesaistīties apvienības kultūras dzīvē un nest Viļānu vārdu, piedaloties pasākumos tuvo un tālo kaimiņu novados un ārzemēs. 

Projekta ietvaros tiks īstenotas divas aktivitātes:

  1. Iegādāti jauni pamatlīdzekļi - ādas jostas puišu mēteļiem (8 gab), Izvaltas novada izšūtie gari lina krekli meitenēm (12 gab) sieviešu un vīriešu ādas kurpes (50 pāri);
  2. Organizēts Viļānu pilsētas 95. gadadienai veltīts koncerts 2023. gada februārī, kurā varēs piedalīties ikviens apvienības un novada iedzīvotājs. 

Projekta kopējās izmaksas ir 4728,27EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 4255,44EUR. Līdzfinansējumu 472,83EUR nodrošinās pārvalde. 

Vairāk informācijas pie Viļānu apvienības dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis” vadītājas Irinas Klimanovas, tālr. 28346927

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Click to listen highlighted text!