Apstiprināts projekts “Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

03.08.2022

Projekti
LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB small

2021. gada nogalē Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektajā atlases kārtā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” atklātajā projektu iesniegumu atlasē Rēzeknes novada pašvaldība  iesniedza projektu Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”  Nr.4.2.2.0/21/A/031.

2022. gada  29. jūnijā starp Rēzeknes novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par minētā projekta   īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Rēznas pamatskolas ēkā Skolas ielā 2, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā. Galvenās projekta darbības ir ēkas būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana, t. sk., logu un durvju ailas un cokolstāva ārsienas, pilastru siltināšana, pamatu siltināšana, kā arī vēdināšanas šahtu tīrīšana un revīzija, un ventilācijas izvadu sakārtošana, 2. jumta siltināšana, 3. siltummezgla automatizēšana, 4. virtuves nosūces sistēmas nomaiņa) un būvuzraudzība. Projekta sasniedzamie rezultāti ir – primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 471 440,57 kWh gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 18,16 t CO2 ekvivalenta. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 89,16 kWh/m2 gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 530 330,73 EUR, attiecināmās izmaksas ir 523 331,80 EUR, no tām ERAF finansējums 411 084,22 EUR, valsts budžeta dotācija 22 031,28 EUR un pašvaldības finansējums 90 216,30 EUR, un neattiecināmās izmaksas 6 998,93 EUR. Projekta ilgums ir 18 mēneši.
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne
64607185
brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!