Atpakaļ uz skolu/Atpakaļ uz universitāti 2023

24.03.2023

ES jaunumi

2023. gadu visā Eiropā atzīmē kā Eiropas Prasmju gadu, atgādinot par konkurētspējas, līdzdalības un talanta nozīmi, tāpēc ikgadējā akcija „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023” īpašu uzmanību pievērsīs iedvesmošanai un motivācijai apgūt jaunas prasmes, izzināt, kādas prasmes dažādām personībām bijušas visnoderīgākās karjeras un personiskajā izaugsmē.

Uz izglītības iestādēm, lai tiktos ar skolēniem, audzēkņiem, studentiem, dosies cilvēki, kas gadu gaitā ir izkopuši savas prasmes, guvuši profesionālas zināšanas un pēc skolas un universitātes gaitām uzsākuši darbu visdažādākajās profesijās un amatos – Eiropas stāstnieki. Par stāstniekiem šogad kļūs gan tie, kas strādā Eiropas Savienības (ES) institūcijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, gan nevalstiskajā vai privātajā sektorā, realizē ES finansētus projektus vietējās kopienās, nacionālā vai starptautiskā mērogā un citi interesenti. Akcijas norises laiks – no 28. marta līdz 15. maijam.

Akcijas laikā dažādu nozaru pārstāvji Eiropas stāstnieku lomā atgriezīsies skolās un augstākajās izglītības iestādēs, lai dalītos ar jauniešiem pieredzes stāstos par dzīvi un darbu Eiropas Savienībā, stāstītu
par prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas, mudinātu kļūt zinātkāriem un iedvesmotu izkopt daudzveidīgus talantus un prasmes, kā arī izmantot Eiropas Savienības sniegtās iespējas. Skolēniem un studentiem šī akcija ļaus iepazīt daudzveidīgas personības, pārrunāt aktuālus jautājumus, izzināt saistošas tēmas, radot plašāku redzējumu par dažādām nozarēm, notikumiem Eiropā un pasaulē, kā arī mudinot līdzdarboties.

Eiropas stāstnieku pieteikšanās
Eiropas stāstnieki akcijai „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023” aicināti pieteikties līdz 12. maijam, aizpildot tiešsaistes anketu vai rakstot uz e-pastu atpakaluzskolu@esmaja.lv. Eiropas stāstnieki var izvēlēties vai apmeklēt kādu no izglītības iestādēm, kas pieteikusies dalībai akcijā, vai viesoties savā bijušajā skolā, vai arī apmeklēt jebkuru citu Latvijas izglītības iestādi.
Izglītības iestāžu pieteikšanās
Izglītības iestādes dalību akcijai varēs pieteikt līdz 22. aprīlim, aizpildot tiešsaistes anketu vai rakstot uz e-pastu atpakaluzskolu@esmaja.lv.

Papildu informācija:
Tel. +371 20405544
E-pasts: atpakaluzskolu@esmaja.lv
Click to listen highlighted text!