Augustā sāksies jauna pieteikšanās pieaugušo mācībām

Jau kopš 2017. gada  nodarbinātajiem projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros tiek piedāvātas iespējas paaugstināt savu kompetenci  atbilstošajā  darbības jomā vai  uzlabot prasmes un apgūt ko jaunu. Šī gada augustā ir paredzēta 8. kārtas pieteikšanās mācībām. Detalizēts jauno mācību saraksts 2022. gada augustā būs pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī VIAA sociālajos tīklos Facebook, Twitter vai Draugiem.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Elita Opincāne
Rēzeknes novada Izglītības un sporta  pārvalde, pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste
Tālrunis: 29443013
E-pasts: elita.opincane@saskarsme.lv

Click to listen highlighted text!