Biedrība “EDEDE” sadarbībā ar “PuMPuRS” realizē iniciatīvu projektu

25.07.2019

Izglītība

No 2019. gada 26. februāra līdz 22. jūlijam norisinājās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistes jaunatnes iniciatīvu projekts “Personības pilnveidošana caur aktivitāšu blokiem”, ko organizēja biedrība “EDEDE”. Iniciatīvu projekta mērķis bija izglītojamo, tajā skaitā PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riska grupas izglītojamo, iepazīstināšana ar dažādām profesijām, veicinot viņu motivāciju turpināt izglītību, nākotni saistīt ar kādu no iepazītajām profesijām.
Šajā laika posmā piecos aktivitāšu blokos norisinājās 15 nodarbības, no kurām divas tika organizētas Verēmu pamatskolā, bet pārējās Ilzeskalna Tautas namā un Ilzeskalna teritorijā. Kopumā projekta aktivitātēs piedalījās 29 izglītojamie no Verēmu pamatskolas, Nautrēnu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas, Dricānu vidusskolas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un Daugavpils Valsts ģimnāzijas. Katrā nodarbībā tika apgūtas citas prasmes un iemaņas, kas ļāva izglītojamiem apmeklēt nodarbības pēc savām iespējām. Kopā ar vietējiem jauniešiem nodarbības apmeklēja arī viņu radinieki un draugi no citām skolām, jo nodarbību tēmas viņiem šķita saistošas. Daudzās nodarbībās piedalījās arī vecāki, kas veicināja izglītojamo un vecāku komunikāciju, sadarbošanos un brīvā laika kopīgu pavadīšanu.
Projekta laikā tika realizēti mākslas, kultūras, vides, sporta un dizaina aktivitāšu bloki, kas deva iespēju jauniešiem pilnveidoties un attīstīt savu personību. Nodarbības tika apvienotas blokos, lai izglītojamajiem ir iespēja salīdzināt vienas jomas dažādas nozares, kas nākotnē noderēs profesijas izvēlē, jo mūsdienās bieži tiek runāts, ka jaunietis zina par ko vēlas kļūt, bet neizsver šīs jomas dažādās nozares, to sniegto devumu. Katrā blokā norisinājās 2-5 nodarbības nozares pārstāvju vadībā. Nodarbības notika neformālā gaisotnē, kurās bija teorētiskās lekcijas, praktiskās nodarbības, meistarklases, dažādas spēles un kafijas pauzes. Izglītojamiem bija iespēja pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kas ikdienā nav iespējams, jo pagastu teritorijās nav tik plaša profesiju spektra un nav iespējas klātienē komunicēt ar to pārstāvjiem. Iepazīstot jomu nozaru pārstāvjus, izglītojamiem tika dota motivācija turpināt iegūt izglītību, lai rezultātā iegūtu kādu no projekta laikā prezentētajām profesijām, un viņos radīts lielāks priekšstats par to, ar ko nodarbojas konkrētās profesijas pārstāvis, kādas rakstura īpašības, mācību priekšmeti un citi aspekti ir nepieciešami, lai iegūtu šo profesiju.
Tēlniecības meistarklasē tika realizēta starpdisciplināra aktivitāte, kurā skolēni veidoja šokolādes medaljonus. Vispirms notika ideju vētra un katrs dalībnieks skicēja savas šokolādes medaljona idejas. Pēc tām tās tika veidotas plastilīnā, tam sekoja formas atliešana silikonā. Kad silikons bija sacietējis, katrs dalībnieks ieguva šokolādes medaljona formiņu, ar kuras palīdzību varēja izliet savu šokolādes medaljonu. Nodarbības laikā dalībnieki iepazina tēlnieka profesiju, darbošanos dažādos materiālos, notika ideju ģenerēšana un to realizēšana.
Sporta blokā mēneša garumā norisinājās 4 dinamiskās vingrošanas nodarbības, katrā nodarbībā tika paaugstināta sportošanas slodze un katras nodarbības izskaņā notika kompleksā spēka stafete ar laika kontroli. Pēc ceturtās nodarbības bija redzams, ka dalībnieku rezultāti stafetē dinamiski progresēja un tā tika izpildīta aizvien ātrāk. Uzskatāmi tika parādīts, ka tikai ar treniņiem var sasniegt rezultātus. Nodarbības vadītājs komentēja katru vingrojumu, lai dalībniekos rastu izpratni par to, kāpēc tas ir jādara, un ko tas attīsta. Šī bloka ietvaros norisinājās arī orientēšanas sacensības. Lai dalībnieki iepazītu orientēšanās sportu, tika izstrādāta Ilzeskalna orientēšanās karte, kas deva iespēju jauniešiem izmēģināt savus spēkus orientēšanā, atbilstoši šī sporta veida noteikumiem. Izglītojamie tika pievērsti veselīgam un sportiskam dzīvesveidam.
Aktiermākslas meistarklasē izglītojamie iepazina aktiera profesiju, uzzināja par šīs profesijas iespējām mūsdienu darba tirgū. Meistarklases dalībniekiem savu pieredzes stāstu stāstīja aktieris Kristaps Rasims. Praktiskajā nodarbībā aktieris mācīja, kā ir jāiesildās, kā pārvarēt stresu un citas noderīgas lietas, kuras ikviens varēs pielietot pirms publiskas uzstāšanās. Kad jaunieši bija iesildījušies un pārvarējuši stresu, norisinājās dažādas aktivitātes, piemēram, teātra sports, kurās dalībnieki iejutās aktieru lomā. Pēc nodarbības viņi atzina, ka tā devusi iespēju pārvarēt bailes un uzstāties citu priekšā, kas bija redzams arī nodarbības laikā.
Mūzikas meistarklasē izglītojamie iepazina mūziķa profesiju un to, kāda ir atšķirība tad, kad mūzika ir hobijs vai darbs. Nodarbības laikā tik analizēti mūzikas klipi un to izmaksas. Praktiskajā nodarbībā izglītojamie tika sadalīti četrās grupās, un viņiem bija uzdots uzdevums – izdomāt un nodziedāt savu dziesmu. Šī aktivitāte saliedēja jauniešus, rosināja radošu domāšanu un iztēli. Aktivitāte noritēja ļoti jautri un krāšņi, daudzi izglītojamie pārvarēja bailes uzstāties publikas priekšā.
Vides blokā norisinājās aktivitāte “Domā zaļi un rīkojies atbildīgi”. Teorētiskajā lekcijā tika stāstīts par vides piesārņojumu, atkritumu šķirošanu, tika iepazīstināts ar uzņēmumiem, kuri otrreiz pārstrādā nevajadzīgas lietas un rada inovatīvus produktus, tuvāk iepazīstot vietējo uzņēmumu “Dūma”. Praktiskajā nodarbībā tika parādīts, kā var pārvērst nevajadzīgas lietas praktiskā mantā, gala rezultātā radot garšaugu podiņus. Šī bloka ietvaros norisinājās arī vides sakopšanas nodarbība, kurā, tuvāk iepazīstot vietējo apkārtni, tika atjaunotas pagasta puķu dobes. Aktivitātes laikā izglītojamie saliedējās un guva praktisko pieredzi strādājot komandā.
Nodarbībā “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” tika iepazīta lauksaimniecības plašā nozare, teorētiskajā lekcijā tika smalki izstāstītas atšķirības starp dažādām tās nozarēm, uzskaitīti interesanti fakti, sniegts apskats par netradicionālajām saimniecībām. Izglītojamiem tika stāstīti pieredzes stāsti zemkopībā, mārketinga pasākumi produktu pārdošanā, par sievietes un vīrieša lomu lauksaimniecībā un par iespējām, kādos vietējā un reģiona mēroga projektos un konkursos var piedalīties jaunieši, lai tuvāk iepazītu vai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Praktiskajā nodarbībā tika pildīta viktorīna, notika atmiņas spēles stafete, kurā pārbaudīja, cik uzmanīgi tika uzklausīta prezentācija. Pēc tam katrs dalībnieks izlozēja savu uzdevumu un kopīgiem spēkiem tika cepti auzu pārslu cepumi.
Nodarbības “Uzvelc savu T-kreklu” laikā izglītojamie tika stāstīts par populārākajiem T-kreklu apdrukas veidiem, profesijām un firmām, kas ar to nodarbojas un par pazīstamākajiem apģērbu dizaineriem. Praktiskajā nodarbībā tika stāstīts par T-kreklu apdrukas iespējām mājas apstākļos un praktiski katrs nodarbības dalībnieks izgatavoja savu T-kreklu ar apdrukas metodi mājās apstākļos. Pirms nodarbības, izglītojamiem bija iespēja katram pašam izvēlēties sava T-krekla dizainu, jauniešiem bija arī iespēja iepriekš apmeklēt Ilzeskalna jauniešu centru, lai nodarbības vadītājas pavadībā sekmīgi izvēlētos un izstrādātu sava T-krekla dizainu, lai nodarbības dienā darbs ritētu raitāk.
Lai tuvāk iepazītu poligrāfijas uzņēmumus un to, kādas profesijas pārstāvji tur strādā, notika nodarbība “Uzņēmuma “RA Drukātava” iepazīšana”. Lekcijā tika iepazīts uzņēmums, tā darbošanās virzieni, kā top dažādi izdevniecības un apdrukas darbi, kādas profesijas pārstāvji darbojas šajā nozarē. Pēc tam norisinājās praktiskā nodarbība. Tās laikā tika izgatavoti oriģināli apsveikumi vecākiem, izmantojot piedāvātās sagataves un dažādus interesantus palīgrīkus, lai apsveikumus padarītu krāšņākus. Pēc tam notika iepazīšanās ar hēlija balonu dizainu, to plašo pielietošanu mūsdienu svētku noformējumā un nodarbības vadītāju pavadībā, katrs izglītojamais apdrukāja savu hēlija balonu.
Visi nodarbību vadītāji atzinīgi novērtēja izglītojamos, uzsverot, ka viņiem piemīt liela degsme uzzināt kaut ko jaunu. Nodarbību laikā dalībniekiem tika novērota pozitīva personības pilnveidošana un spēja pārkāpt pāri savai komforta zonai, kas attīstīs viņu spēju un palielinās motivāciju izglītoties.
Paldies visiem nodarbību vadītājiem, sadarbības partneriem un iesaistītajam personālam.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
 
Elvita Kotāne,
Biedrības “EDEDE” valdes priekšsēdētāja
Foto: Elvita Kotāne, Diāna Drozdova, Gunārs Klaučs, Ruta Geidāne
ES regālijas
13 4 5 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21

Click to listen highlighted text!