Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa VIII kārtu

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa VIII kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta iesniegumus pieņems no 2014. gada 14. jūlija līdz 2014. gada 14. augustam. VIII kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 13 237.08 EUR
Konkurss izsludināts  413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās" ietvaros sekojošām aktivitātēm un rīcībām:
6.2. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
1. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, pieejamais finansējums 13 237.08 EUR, projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa nedrīkst būt lielāka par 4 000.00 EUR.
Rīcības pamatojums: Vietējās rīcības grupas (VRG) teritorijā ir nepieciešams uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, piedāvājot dažādus jaunus un uzlabotus esošos atpūtas veidus, sakārtot publisko infrastruktūru un saglabāt kultūras mantojumu. Mērķis: veidot kvalitatīvas un dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.
Plānotās darbības: atbalsts kultūras, sporta un atpūtas iespēju uzlabošanai un dažādošanai, publiskās infrastruktūras sakārtošanai u.c. sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projektu beigu termiņš ir 2015. gada 31. augusts un projektu termiņus pagarināt nevarēs.
Detalizētāka informācija: Ineta.Brizga@rezeknespartneriba.lv, +371 29353940 vai klātienē, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne ( I. stāvs, 12. kab.)
 
 
 

Click to listen highlighted text!