Čornajas pagastā uzstādīts putnu vērotāja slēpnis

DCIM100MEDIADJI_0019.JPG

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2201-000003 ”Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā 5. kārta”.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 25230.74, attiecināmās izmaksas EUR 24736.76, publiskais finansējums 90% jeb EUR 22263.08 un EUR 2967.66 Čornajas pagasta pārvaldes līdzfinansējums. No tā:

  1. Putnu vērotāja slēpnis EUR    8724.48
  2. Stāvlaukuma izbūve     EUR 15973.86
  3. Būvuzraudzība               EUR   532.40

Šobrīd ir īstenota projekta pirmā daļa “Putnu vērotāja slēpņa uzstādīšana” Čornajas pagastā par kopējo summu  EUR 8724.48. Projekta mērķis ir uzlabot Čornajas pagasta Dukstigala līča pludmales zonu, izveidojot autostāvvietu un uzstādot putnu vērošanas slēpni, nodrošinot kvalitatīvāku pakalpojuma pieejamību un daudzveidību.

Projekta ietvaros Rāznas ezerā Dukstigala līcī tika uzstādīts putnu vērotāja slēpnis. Līcī dzīvo un ligzdo daudzas putnu sugas, dažas no tām ir aizsargājamas. Putnu vērošana ir ļoti interesanta un noderīga nodarbība apkārtējās faunas zināšanu papildināšanai vai vienkārši brīvā laika patīkamai pavadīšanai gan pieaugušiem, gan ģimenēm ar bērniem. Nokļūt un apskatīt  putnu vērotāja slēpni varēs ar laivu (peldlīdzekli). Sīkāka informācija Čornajas pagasta pārvaldē.

Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” rīkoto iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un noslēgto līgumu Nr.5.2/7, veica individuālais komersants  “Lapsiņas - K”.

 

Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle, 
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore 
64667002, info@kaunata.lv

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to listen highlighted text!