Eiropa un Rēzeknes novads- reģionu krustcelēs

08.12.2017

CRISCO

Rēzeknes novada pašvaldība iesaistījusies ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “CRISCO“, kas turpināsies līdz 2019. gada augustam. Ceturtdien, 7. decembrī, uz projekta semināru pulcējās pagastu informatīvo izdevumu veidotāji, lai iepazītos ar projekta aktivitātēm.
Mūsdienu Eiropa mainās; tā atrodas Eiropas reģionu krustcelēs, sastopoties ar agrāk neplānotām problēmām un izaicinājumiem. Aktualizējas migrācijas jautājums, rodas jaunas sabiedrības grupas, par kurām vietējām kopienām trūkst informācijas, līdz ar to kāda sabiedrības daļa paliek izolēta no piedalīšanās vietējās kopienas dzīvē gan valodas, gan izglītības, gan politiskās pārliecības vai pat aizspriedumu dēļ.
Projektā iesaistītas 8 ES valstu pašvaldības, kurās ir dažādas etniskās, sociālās, formālās un neformālās grupas, kurām parasti ir ļoti ierobežota informācija vienai par otru. Informācijas trūkums bieži vien noved pie dažādiem aizspriedumiem vai pat pie kādas grupas izolācijas.
Rēzeknes novadu projektā uzaicināja iesaistīties Briseles pašvaldība, kur dažādu sabiedrības kopienu integrācijas jautājums ir aktualizējies pēdējos gados. Par to, kāda situācija integrācijas jautājumos ir Rēzeknes novadā, ar avīžu rakstu palīdzību Briseles un citu ES valstu pašvaldību pārstāvjus informēs pagastu informatīvo izdevumu veidotāji, kuri vislabāk zina par dažādu etnisko un sociālo grupu vajadzībām un iespējām savos pagastos. Projekta laikā izdevumu veidotājiem būs iespēja atjaunot fotografēšanas iemaņas, pamācīties preses relīžu rakstīšanas pamatprincipus, kā arī iepazīties ar citu projektā iesaistīto pašvaldību pieredzi Itālijā, Strasbūrā, Dānijā un Briselē.
 
Inta Rimšāne,
projekta koordinatore
Uzziņai:
Projekta nosaukums angļu valodā CRISCO: Crossroad of the Regions-fostering involvement of all citizens in local life to improve social cohesion.
Projekta neoficiāls tulkojums latviešu valodā “Reģionu krustcelēs-iedzīvotāju līdzdalības vietējās kopienas dzīvē veicināšana, lai palielinātu kohēzijas politikas efektivitāti”
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” finansējums EUR 150 000.
Projekta norises laiks 2017. gada 1. septembris-2019. gada 31. augusts.
Projekta partneri Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē un Slovēnijā. Vadošais partneris- Briseles pašvaldība.
Print
DSC_0153 DSC_0120 DSC_0141DSC_0119

Click to listen highlighted text!