“EmoTrain” projekts Rēzeknes novadā

19.04.2023

Izglītība

Skola ir viena no tām sabiedrības vietām, kur īpaši aktīvi notiek informācijas plūsmas un vērtību apmaiņa starp dažādām paaudzēm un ir nepieciešams izmantot dažādas metodes, lai būtu rezultāts. Var padzirdīt slāpstošo, ja krūzē ir ūdens, tāpēc krūzei jābūt piepildītai – tāpēc daudzi novada skolotāji izmantoja iespēju, ko sniedza biedrība “Miromida”(LV) un E-Academy (Bulgārija)ar Erasmus+ un JSPA līdzfinansējumu (laika rāmis: septembris 2022 – augusts 2023) – piedalīties projektā “EmoTrain” (Nr. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084555). Projekta mērķis ir paaugstināt skolotāju un jaunatnes darbinieku psiholoģisko līdzsvaru viņu motivācijai strādāt jaunatnes sektorā. Projekta laikā dalībnieki iepazinās ar neirografikas, emocionālās inteliģences un neformālās izglītības metožu kombināciju stresa un spēcīgu emociju pārvarēšanai. Apmācību vadītāja no Latvijas puses ir Kristīna Kastronovo – biedrības “Miromida” līdzdibinātāja un valdes locekle, jaunatnes darbiniece un projektu vadītāja ar 15 gadu pieredzi Latvija, Zviedrijā un Itālijā, Latvijas NA treneru kopas neformālas izglitības trenere, kā arī neirografikas instruktore un estētiskā kouča trenere. No Bulgārijas puses projekta apmācības vada Gergana Deenichina – E-Academy īpašniece, neirografikas instruktore un estētiskā kouča trenere, specializējusies emocionālās inteliģences sfērā.

Oktobrī – novembrī paralēli Bulgārijā un Latvijā notika aptauja skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem par emocionālo noskaņojumu. Novembrī notika starptautiska tiešsaistes konference/seminārs “Skolotāju un jaunatnes darbinieku emocionālais balanss ”par aptaujas rezultātiem un neirografikas sesijas. Janvārī – februārī notika neirografikas koučings skolu grupām gan Latvijā, gan Bulgārijā, aptverot 60 dalībniekus. Papildus aktivitāte janvārī bija “EmoTrain Latgale” – 2 dienu apmācības ar British Council Latvia atbalstu Daugavpilī Latgales skolotājiem, lai sniegtu jaunas kompetences kritiskajā domāšanā, sniegt atbalstu emocionālā balansa veidošanā un paaugstinātu motivāciju darbam ar jauniešiem. Projektā piedalījās 28 pedagogi no Daugavpils, Galēniem, Kaunatas, Malnavas, Maltas, Preiļiem, Priežmales, Rugājiem, Rožupes, Stoļerovas, pārstāvot 13 Latgales skolas. Šajās apmācībās piedalījās arī 10 Rēzeknes novada skolotājas (Ināra Paramonova, Solvita Meļņičenko, Ilona Dubrovska, Rita Spruževnieka, Regīna Katkovska, Dace Zagorska no Kaunatas vidusskolas, Silvija Pranča no Rēznas pamatskolas, Sandra Štekele, Ksenija Orlova un Olga Lavrenova no Maltas vidusskolas). Apmācībās skolotājas iepazinās holistisko un sistēmisko pieeju balansa meklējumos, pasaku terapijas izmantošanu kritiskās situācijās, neirografikas metodēm. Jau februāra beigās – 24. februārī – Kaunatas vidusskolā notika vēl viena projekta aktivitāte: “Kritiskās domāšanas reiss”, kur projekta dalībnieces organizēja dažādas darbnīcas Kaunatas vidusskolas, Rēznas pamatskolas, Ezernieku pamatskolas un Rēzeknes 5 pamatskolas jauniešiem, lai dalītos iegūtajās zināšanās un kompetencēs.

Martā notika projekta “EmoTrain” ceturtais posms – studiju vizīte Bulgārijā, Sofijā 13. - 17. martam, iekļaujot jaunu algoritmu un metožu izveidi. Tajā piedalījās 12 skolotājas un jaunatnes darbinieces no Bulgārijas un 15 – no Latvijas. No Rēzeknes novada uz Bulgāriju mācību braucienā devās Maltas vidusskolas sociālo zinību skolotāja Olga Lavrenova, Rēznas pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Silvija Pranča un Kaunatas vidusskolas direktore Ināra Paramonova. Galvenās tēmas bija:

  • Izpratne par emocionālo inteliģenci un kāpēc tā ir svarīga.
  • 5 universālas emocijas (neirografikas zīmējums).
  • Pamatvērtību noteikšana (neirografikas zīmējums).
  • Emocionālā epizode – teorija, praktiskie vingrinājumi, darbs mazās grupās.
  • Pārliecība - 10 galvenie noteikumi (neirografikas zīmējums).
  • Starptautiskā viedokļu un pieredzes apmaiņa.

Kultūras programma un Sofijas pilsētas apskate, iekļaujot arī restorāna tumsā apmeklējumu.

Pateicoties mācību vadītājām Gerganai Deničinai, Ralitsai Popovai no Bulgārijas un Kristīnai Kastronovo un Ludmilai Sokolovai no Latvijas puses ir iegūtas pozitīvas emocijas, lieliskas neformālās izglītības un nevardarbīgas komunikācijas darba metodes, kuras varēs izmantot sevis pilnveidošanai un darbā ar jauniešiem. Turklāt, sadarbojoties nedēļu dažādās aktivitātēs, tika izveidoti lieliski kontakti nākotnes projektiem un savstarpējai sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

Šobrīd – aprīlī - ir projekta priekšpēdējais posms – jauno metožu testēšana un izplatīšana lokāli gan Latvijā, gan Bulgārijā jauniešu vidū.

Rakstu sagatavoja: Kaunatas vidusskolas direktore Ināra Paramonova.

Click to listen highlighted text!