Rēzeknes novada dome turpina sniegt atbalstu novadā deklarētajām ģimenēm ar bērniem

08.05.2020

Sociālais dienests

Lai sniegtu atbalstu Rēzeknes novada trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm, aprīļa beigās un maija sākumā tām tika piegādātas pārtikas pakas. Pārtikas pakas par 2020. gada martu un aprīli 29. aprīlī tika piegādātas Kaunatas pagastu apvienībai, bet 30. aprīlī – Maltas pagastu apvienībai. Savukārt Dricānu pagastu apvienība un Nautrēnu pagastu apvienība pakas saņēma 5. maijā. Kopumā tika piegādātas 1250 pārtikas pakas bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm.
Maijā būs vēl divas pārtikas paku piegādes tūres, pirmajā tūrē tās tiks nogādātas adresātiem līdz 15. maijam, vēl viena piegāde notiks līdz 29. maijam.
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos. Pabalsta saņēmēji – Rēzeknes novada deklarētās personas. Pabalsta apmērs – viens eiro dienā. Aprēķins tiks veikts no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas mācības, izņemot brīvdienas, valsts svinamās svētku dienas, sestdienas un svētdienas.
Sakarā ar iepirkuma procedūru un lielo paku skaitu, paku piegāde ir aizkavējusies, tāpēc atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā un kuras neatbilst maznodrošinātās, trūcīgās, daudzbērnu vai audžuģimeņu kritērijiem.
Šādos gadījumos pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē apmērs ir EUR 1,00 dienā vienam bērnam. Šī summa tiks izmaksāta par katru mācību dienu, kurā bērns ir apguvis izglītības programmu attālināti, sākot no 13. marta. Ja bērns klātienē apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tad uz pabalsta piešķiršanu nevar pretendēt.
Lai saņemtu pabalstu, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz rakstisks iesniegums Sociālajā dienestā, kurā pamatota pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtējā situācija. Iesniegumu var iesniegt attālināti uz e-pastu socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, vai iemest pagastu pastkastēs.
Uz šo pabalstu nevarēs pretendēt novadā deklarētās maznodrošinātās, trūcīgās, daudzbērnu vai audžuģimenes, kuras jau tuvākajā laikā saņems pārtikas pakas. Šobrīd pārtikas pakām pieteikušās 1208 ģimenes. Paku iegādei šobrīd tiek veikts iepirkums, par martu un aprīli tiks piegādātas pakas EUR 28 eiro vērtībā, savukārt maijā tiks piegādātas pakas atbilstoši ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam un nosacījumiem.
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Inta Greivule-Loca
Tālr. 64607176, 26531970

Click to listen highlighted text!