Erasmus projekts „Kaunata runā Eiropā”

15.12.2022

ES jaunumi

Laikā no 2022. gada februāra līdz novembrim Kaunatas vidusskolā tika realizēts Erasmus+ līdzdalības projekts nr.2021-2-LV02-KA154-YOU-000039542, kas veicināja jauniešu sadarbību starp skolām – Kaunatas vidusskolu, Balvu valsts ģimnāziju, Viļānu vidusskolu, Ludzas Pilsētas vidusskolu un Ludzas 2. vidusskolu un attīstīja debašu prasmes. Projekta ideja pakāpeniski tika izstrādāta JSPA organizētajā projektu darbnīcā, kurā skolotājas Ināras Paramonovas vadībā piedalījās Kaunatas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes vadītāja Sabīne Ameļčenkova un Evija Ūdre. Par mentori un atbalstītāju kļuva biedrības „Miromida” vadītāja Kristīna Kastronovo.

Pirmais projekta posms paredzēja jauniešu apmācības, kas ir debates, kāda ir debašu struktūra, vērtēšanas kritēriji. Nodarbības vadīja Daugavpils Debašu skolas vadītāja Rita Murāne-Rutka gan klātienē Kaunatas vidusskolā, gan zoom platformā, jo projekta sākuma posmā vēl bija noteikti Covid-19 ierobežojumi. Pēc debašu pamatu apgūšanas projekta otrajā posmā notika klātienes tikšanās ar ekspertiem un debates par noteiktiem jautājumiem. Aprīlī Kaunatā sabrauca jaunieši no visām partnerskolām un tikās ar ekspertiem no DU – zinātņu prorektoru Arvīdu Barševski un profesoru Uldi Valaini-, lai debatētu par tēmu „Eiropas zaļais kurss”. Tika debatēts par ekopēdu, tās veidošanu katra izpratnē, par ekoloģijas ietekmi uz tautsaimniecību. Eksperti dalījās arī savā starptautiskajā pieredzē. Skolotāji klausījās un vērtēja jauniešu debates, izteiksmes stilu, stratēģiju. Noslēgumā ciemiņiem bija arī iespēja iepazīties tuvāk kopējā pasākumā ar Kaunatas vidusskolas jauniešiem.

Maijā notika otrā klātienes tikšanās „Nabaga Jorikā”, kur pēc teātra izrādes ar eksperti Mariju Dubicku no biedrības „Zaļais meridiāns” jaunieši debatēja par lauku jauniešu iespējām, apskatot dažādus faktorus un uzlabojot debatēšanas prasmes. Tikšanās laikā bija iespēja arī pārrunāt par jauniešu iespējām ar brīvprātīgajām Diānu Orlovu un Jūliju Šķesteri no biedrības „ArtMarket”. Vasarā, lai arī jaunieši strādā dažādās darba vietās, tomēr izdevās noorganizēt kārtējo projekta tikšanos Kaunatas vidusskolā, kur pēc kopīgas fiziskās aktivitātes loku tagā, notika debates par vīrišķo un sievišķo dizainu sabiedrībā ar ekspertiem Ievu Johanssoni, mācību platformas „Me.You.One” līdzdibinātāju un kouča treneri, un Aivaru Bačkuru, Krāslavas novada deputātu un jauniešu biedrības „Dagne” vadītāju. Oktobrī notika pēdējā nodarbība „Mans medijpratības termometrs” ar ekspertu Pāvelu Pancerko, Daugavpils jaunatnes darbinieku un karjeras konsultantu.

Lai iegūtās prasmes vēl vairāk nostiprinātu un pavairotu, Kaunatas vidusskolas jaunieši projekta „Kaunata runā Eiropā ”ietvaros organizēja debašu meistardarbnīcu „jaunietis-jaunietim”, kur tikšanās laikā paši mācīja debatēt ciemiņiem no kaimiņu skolām – Rēznas un Ezernieku pamatskolas. Tikšanās laikā notika arī iepazīstināšana ar Kaunatas vidusskolu, Kaunatas ciematu.

Projekta noslēguma posmā notika konference „Debašu kompromiss” 8.novembrī. Uz šo pasākumu tika aicināti ne tikai jaunieši no partnerskolām, bet arī no kaimiņu pamatskolām – Rēznas, Ezernieku un Rēzeknes 5.pamatskolas. Konferencē piedalījās arī eksperti: DU zinātņu prorektors Arvīds Barševskis, biedrības „Miromida”vadītāja Kristīna Kastronovo, Dienvidlatgales Europe Direct centra vadītājs Oskars Zuģickis un jauniešu biedrības „19 naglas” vadītāja Milāna Loča. Pasākuma laikā dalībniekus filmēja un intervēja Latgales TV žurnāliste Ausma Sprukte-Kozule. Debašu tēma bija par jauniešu balss ietekmi sabiedrībā, atbalstu jauniešiem. Konferences pirmajā daļā notika ekspertu uzstāšanās un debates starp skolu komandām. Otrajā daļā pēc pusdienām dalībniekiem bija iespēja vērot un izvērtēt publiskās debates starp spēcīgākajām komandām: Balvu Valsts ģimnāzijas un Viļānu vidusskolas debatētājiem.  Pēc tam tika organizēta debašu meistardarbnīca, kuras laikā pieredzējušākie debatētāji dalījās pieredzē ar jauniešiem no pamatskolām. Kā atzina skolēni, tad debatēt nav tik viegli kā izskatās no pirmā acu uzmetiena. Konferences dalībniekiem bija arī iespēja noskatīties sagatavotos video par to, ko tad jaunieši ir iemācījušies šī projekta laikā. Visi atzina, ka iegūtās prasmes uzstāties, aizstāvēt un argumentēt savu viedokli viņiem noderēs turpmākajās gaitās. Konferences noslēgumā pastāvīgie un aktīvākie dalībnieki saņēma balvas – termokrūzes un dāvanu kartes.

Projekta ilglaicīgums jau ir manāms – Kaunatas vidusskolas jaunieši piedalās gan debašu ciklā „Ar Eiropas tvierīņi Latgolā”, gan projektā „Media Lab”; Balvu Valsts ģimnāzijā tika izveidots debašu pulciņš un jaunieši sekmīgi piedalās debašu turnīros; visi jaunieši iegūtās prasmes integrē mācību procesā un nākotnes profesijas izvēlē. Pie tam projekta gaitā iegūtā pieredze mudina rakstīt projektus arī turpmāk. Kaunatas vidusskolas jaunieši ir iesnieguši vēl vienu Erasmus+ projektu, kura mērķis ir informēt par nikotīna un veipu kaitīgo ietekmi.

Click to listen highlighted text!