Feimaņos notika pasākums "Baltā dziesma"

19.01.2018

Izglītība

Nu jau otro gadu Feimaņu kultūras namā sabrauca dziedātāji no tuvākas un tālākas apkārtnes, lai vienotos kopīgā pasākumā “Baltā dziesma”. Izdziedāt Ziemassvētku dziesmas kopā sanāca trīspadsmit mūzikas kolektīvi no Rēzeknes, Viļānu, Aizkraukles un Riebiņu novada izglītības iestādēm. Gan mazajiem, gan lielajiem dziedātājiem izdevās uzburt baltu Ziemassvētku pasaku, kas nes sevī noslēpumu un prieku, kuru jāprot saskatīt un dāvāt citiem. Un tik tiešām pasākuma laikā šis sirds siltums tika dāvāts visiem, kas bija sapulcējušies zālē.
Koncerta laikā izskanēja dažādas Ziemassvētku dziesmas, kā arī dziesmas par sniedziņu, kas ne tikai apsedz visu zemi, bet krīt arī uz vaidziņiem un pleciņiem, par sniedziņu, kas krīt kā visbaltākie milti, par svētku veci, kurš dodas ciemos pie bērniem, par starojošu, debesīs mirdzošu Ziemassvētku zvaigzni un par eņģeļiem, kas sirdī iededz gaismiņu un rada brīnumu.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja pasākuma iniciatore un vadītāja Irēna Ivanova un  kolektīvu vadītāji, vēlot visiem veselību, dziedātprieku, laimi, mieru un saticību sirdīs. Arī koncerta pēdējās dziesmas vārdi izskanēja kā novēlējums: „Baltus sapņus sapņosim, baltus vārdus sacīsim, baltas domas domāsim, iesim baltu ceļu”.
Pasākuma noslēgumā dziedātāji varēja cienāties ar sarūpētajiem našķiem un izlocīt kājas jautros deju ritmos.
Liels paldies šī pasākuma iniciatorei un vadītājai Irēnai Ivanovai, īpašs paldies Feimaņu pagasta tautas nama vadītājai Dinai Šmaukstelei par viesmīlīgo uzņemšanu, paldies Aivaram Mežatučam par skaņas un gaismas nodrošinājumu, kā arī paldies visiem šī pasākuma dalībniekiem: Maltas BJC meiteņu popgrupai (vadītāja Irēna Ivanova), Maltas vidusskolas 1.-4. klašu un 5.-9. klašu korim (vadītājas Irēna Ivanova un Tatjana Klomāne), Feimaņu pamatskolas popgrupai „Zvārgulīši” (vadītāja Vija Kruste); Maltas speciālās internātpamatskolas vokāli instrumentālajam ansamblim (vadītājs Juris Dervanovs); Viļānu vidusskolas 2.-7. klašu korim (vadītāja Marija Jefremova); Aizkraukles novada vidusskolas 5.-8. klašu korim un P. Barisona Aizkraukles mūzikas skolas korim (vadītāja Silvija Tomaševska); Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola vokālajam ansamblim “Mākonītis” (vadītāja Ināra Blinova); Gaigalavas pamatskolas 4.-8. klašu vokālajam ansamblim (vadītāja Rasma Igaune); Audriņu pamatskolas 1.-3. klašu vokālajam ansamblim (vadītāja Nadežda Osipova); Riebiņu novada vidusskolas kapelai (vadītāja Ārija Bergmane - Sprūdža); Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskola vokālajam ansamblim (vadītāja Aija Leiduma - Cīrule).
 
Anita Rudziša,
Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste
20180118_113752 20180118_114731 20180118_115422 20180118_120206 20180118_121239 20180118_123043(0) 20180118_123541 20180118_123935
 

Click to listen highlighted text!