Ģimenes dodas pēc jaunas pieredzes

Publicēts: 06.08.2022

Atjaunots: 09.08.2022

Projektu īstenošana

Vasaras nogalē Rēzeknes novada ģimenes Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projekta “Veidosim draudzīgu vidi kopā” devās pieredzes izpētes braucienā uz Balvu, Madonas, Cēsu un Limbažu novadu ar mērķi iepazīt darbīgo ģimeņu, kuras darbojas dažādās tūrisma un biznesa jomā, veiksmes stāstus. 

Projekta “Veidosim draudzīgu vidi kopā” aktivitātes virzītas uz  ģimenēm draudzīgas vides veidošanu un sabiedrības līdzdalības veicināšanu, stiprinot ģimeniskās vērtības, saliedētību un sociālo integrāciju, tādējādi veidojot ilgtspējīgu dzīvesveidu ES tālākās pierobežas kopienās. Tieši - ģimenes labklājība, ģimene kā patvērums, kā arī cieņa pret ģimeniskajām vērtībām - šo ģimenisko vērtību svarīgums Latvijas iedzīvotājiem pēdējo gadu laikā ir būtiski aktualizējies. Projekta ietvaros ģimenes pamatvērtību stiprināšana notiek piecu kopīgu aktivitāšu ietvarā.

2. un 3. augustā Rēzeknes novada ģimenes devās pieredzes izpētes braucienā uz Balvu, Madonas, Cēsu un Limbažu novadu ar mērķi iepazīties ar ģimenēm, kuras laukos veiksmīgi  uztur un attīsta kādu no uzņēmējdarbības jomām: atjauno kultūrvēstures objektus, attīsta lauksaimniecību un tūrismu, veido radošuma saliņas un muzejus un, kuru piemērs varētu būt par stimulu un iedvesmu citām ģimenēm kopīgai darbībai kādā no līdzīgām jomām nākotnē.

Iedvesmas stāstus stāstīja griķu audzētāji un griķu veselīgo produktu attīstītāji Danilinu ģimene no Rēzeknes novada, jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai, lāzertagu un gardus burgerus Balvu novada Kubulos piedāvā  Rozīšu ģimene, tāpat apmeklējām ģimenes, kuras darbojas dažādās tūrisma jomās; mākslinieku ģimenē, kura piedāvā mākslas apguves radošās darbnīcas; ģimenē, kura audzē kazas un izgatavo dažādus sierus un pat saldējumu; ģimenē, kura audzē kaņepes un izgatavo dažādus produktus no tām, kā arī apmeklējām citas iedvesmojošas vietas. Zemnieku saimniecības “Liepkalns“ saimniece Jūlija teica: “Tas ļoti saliedē ģimeni, bizness vispār arī tika radīts, lai ģimene būtu kopā. Mēs visi bijām aizņemti citos darbos, kuros mēs skrējām un reti tikāmies, tikai vakaros satikāmies ar bērniem, un tas nelikās normāli. Šeit ģimenes biznesā, mijiedarbībā ar dabu, esot un strādājot  kopā,  palīdzam, viens otru atbalstam un tādā veidā mēs atguvām un turpinām veidot stipru un spēcīgu ģimeni.”

Projekta finansējums no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” projektu konkursa “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” Sabiedrības integrācijas fonda un biedrības ESTO, sadarbībā ar Lūznavas pagasta pārvaldi projekta “Veidosim draudzīgu vidi kopā!” aktivitāšu ietvaros.

 

Sagatavoja projekta vadītāja Inga Žirgule

Click to listen highlighted text!