Iedzīvotājiem pieejams atbalsts vecu un neefektīvu apkures iekārtu nomaiņai

27.07.2023

ES iespējas
Foto: Linards Onzuls

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases otro uzsaukumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" projektu iesniegumu atlases ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 169 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi".

Projektu iesniegumu atlases otrā uzsaukuma projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2023. gada 26. jūlija līdz 2023. gada 25. septembrim (ieskaitot).

Projektu iesniegumu atlases otrā uzsaukuma ietvaros pieejamais finansējums ir vismaz 3 529 412 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 3 000 000 euro un privātais līdzfinansējums - vismaz 529 412 euro.

Sīkāka informācija par atlasi un pieteikšanās kārtību pieejama CFLA tīmekļvietnē https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas.

Click to listen highlighted text!