Maltas apvienības pārvalde aicina atsaukties Zemesgrāmatā nereģistrētu būvju (graustu) īpašniekus

Publicēts: 19.06.2023

Atjaunots: 20.06.2023

Sludinājums

Ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem drošu un sakārtotu apkārtējo vidi, kā arī panākt vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Maltas apvienības pārvalde aicina atsaukties degradēto būvju, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem:

78680010215 (‘’Upmala’’, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads),

78680020444 (‘’Pils parks’’, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads),

78520060451 (Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads), potenciālos īpašniekus!

Minētās būves (grausti) nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, to piederība nav zināma!

Maltas apvienības pārvalde aicina atsaukties degradēto būvju ar kadastra apzīmējumiem 78680020098001 (galdniecības darbnīca) un 78680020098002 (noliktava), kas atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 78680020098, pēc adreses: ‘’Mežmala’’, Lūznava, Lūznavas pagastā, potenciālos īpašniekus. Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem, to piederība nav zināma.

Ja degradēto būvju saimnieki nepieteiksies, Maltas apvienības pārvalde lems par graustu turpmāko likteni.

Informāciju lūgums sniegt līdz š.g.14.augustam Maltas apvienības pārvaldei:  tālr.27865465 (Jānis Šaudiņš) e-pasts: janis.saudins@malta.lv , korespondencei: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Click to listen highlighted text!