Nekustamā īpašuma dzīvokļa Rītupes ielā 31-1 elektroniska izsole Bērzgalē

24.01.2024

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašuma kas atrodas Rītupes ielā 31-1, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7844 900 0075, platība 39,3 m2  un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām kopīpašuma 393/2477  domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7844 002 0221 001), būves (kadastra apzīmējums 7844 002 0221 002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 7844 002 0221).

Pretendentiem no 2024.gada 29.janvāra līdz 2024.gada 18.februārim elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ir jāreģistrējas izsoļu dalībnieku reģistrā un jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 170,00 Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr.90009112679, Valsts Kases norēķinu kontā LV79TREL980257006400B,  TRELLV22.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1700,00.

Maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00  jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv laika posmā no 2024. gada 29. janvāra plkst. 13.00 līdz 2024.gada 28. februāra plkst. 13.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un  https://izsoles.ta.gov.lv. Papildu informācija par īpašumu, zvanot pa tālr. 22070880.

Click to listen highlighted text!