Nekustamā īpašuma “Sīļi” atkārtotā elektroniskā izsole Vērēmu pagastā

22.01.2024

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv , ar augšupejošu soli,  pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu "Sīļi"  ar kadastra Nr. 7896 005 0322, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0643 ar platību 0,2332 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 1800
Nodrošinājums – EUR 180
Izsoles solis – EUR 100
Maksa par dalību e-izsolē – EUR 20
Izsoles sākums – 29.01.2024. plkst. 13.00
Reģistrācija izsolei – līdz 18.02.2024. plkst. 23.59
Izsoles noslēgums – 28.02.2024. plkst. 13.00. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr.90009112679, Valsts Kases norēķinu kontā LV79TREL980257006400B,  TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Pirkuma apmaksa izsoles uzvarētājam ir jāsamaksā līdz 18.03.2024., veicot pārskaitījumu Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr.90009112679, Valsts Kases norēķinu kontā LV79TREL980257006400B,  TRELLV22.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv  un https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/izsoles-sludinajumi/.
Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 20223428.

Click to listen highlighted text!