Par kustamās mantas – transportlīdzekļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu Pušas pagastā, Rēzeknes novadā

12.07.2023

Sludinājums

Kustamā manta :

  •  automašīna AUDI 80 , valsts reģ.Nr. EU 4732, nosacītā cena 120,00 ( viens simts divdesmit eiro 00 centi), ieskaitot 21% PVN;
  • automašīna GAZ 53 , valsts reģ.Nr. CV 4584, nosacītā cena 500,00 ( pieci simti eiro 00 centi), ieskaitot 21% PVN;
  • automašīna VW TRANSPORTER , valsts reģ.Nr. GR 9344, nosacītā cena 150,00 (viens simts piecdesmit eiro 00 centi), ieskaitot 21% PVN;
  • automašīna VW TRANSPORTER, valsts reģ.Nr. EU 4906, nosacītā cena 120,00 ( viens simts divdesmit eiro 00 centi), ieskaitot 21% PVN;
  • automašīna VW  SHARA, valsts reģ.Nr. FK 1043, nosacītā cena 140,00 ( viens simts četrdesmit eiro 00 centi), ieskaitot 21% PVN;

Pieteikums par pirkšanu iesniedzams Rēzeknes novada Maltas apvienības pārvaldes Pušas pagasta lietvedībā pēc adreses: Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4635, piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.

Kustamo mantu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālruni: 25444094

Ar atsavināšanas procesa  norises kārtību var iepazīties Maltas apvienības pārvaldes  Pušas pagasta lietvedībā, adrese: Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads.

Click to listen highlighted text!