Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

29.11.2023

Sludinājums

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas līgumu noslēgšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2022. gadā 19. maija lēmums Nr. 567 (prot. Nr. 14, 37.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir noslēgti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi Viļānu apvienības pārvaldes teritorijā:

Rēzeknes novada pašvaldības lēmuma datums un Nr.Nomas līguma noslēgšanas datums un Nr.Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)Noteiktā nomas maksa EUR/gadā (bez PVN)Nomas līguma darbības laiks
27.11.2023. lēmums Nr.RNP/2023/1.16/82628.11.2023.Līgums Nr. RNP/2023/8.7.1/8557898 004 0322 (0,52 ha)   56.12 Līdz 28.11.2029.
Click to listen highlighted text!