Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

19.09.2023

Sludinājums

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas attiecību pagarināšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2022. gadā 19. maija lēmums Nr. 567 (prot. Nr.14, 37.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi:

Rēzeknes novada pašvaldības lēmuma datums un Nr.Pagarināmā nomas līguma datums un Nr.Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)Noteiktā nomas maksa EUR/gadā (bez PVN)Nomas līguma darbības laiks
29.08.2023. lēmums Nr.RNP/2023/1.20/62001.01.2020. Līgums Nr.SP-2020/27890 004 0138 (4,00 ha) 351,92 EUR/gadā Līdz 01.01.2030.
29.08.2023. lēmums Nr.RNP/2023/1.20/62003.08.2018. Līgums Nr.277890 004 0228 (9,42 ha) 828,77 EUR/gadā Līdz 01.08.2029.
Click to listen highlighted text!