Paziņojums par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2024. gada 8. decembrī ir noslēgta vienošanās Nr. RNP/2023/8.21/938 par daļas no nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Bezatlīdzības lietošanā tiek nodota nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7846 007 0317, adrese: Miera iela 7, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, daļa: telpas Nr.4., 5. – 12,7 m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0317 001. Līguma noslēgts līdz 2027. gada 31. decembrim, bet ne ilgāk, kamēr lietotājam (biedrībai) ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2023. gada 6. novembrī ir noslēgts līgums Nr. RNP/2023/8.21/766 par daļas no nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Bezatlīdzības lietošanā tiek nodotas telpas Nr. 1 un Nr.3 – 16,4 m2 platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 7817 900 0734, adrese: Celtnieku iela 8-33, Viļāni, Rēzeknes novads. Līguma noslēgts līdz 2027. gada 31. decembrim, bet ne ilgāk, kamēr lietotājam (biedrībai) ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2023. gada 6. novembrī ir noslēgts līgums Nr. RNP/2023/8.21/765 par daļas no nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Bezatlīdzības lietošanā tiek nodota telpa Nr.29 – 2,7 m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0437 001, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7848 006 0437, nosaukums: “Centrs”, adrese: Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads. Līguma noslēgts līdz 2027.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk, kamēr lietotājam (biedrībai) ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2023. gada 6. novembrī ir noslēgts līgums Nr. RNP/2023/8.21/761 par daļas no nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Bezatlīdzības lietošanā tiek nodota telpa Nr. 2 – 7,9 m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7890 003 0129 001, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7890 003 0129, adrese: “Gaisma”, Strupļi, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads. Līguma noslēgts līdz 2027.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk, kamēr lietotājam (biedrībai) ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Click to listen highlighted text!