Kalendārs

Šodienas pasākumi

Viļānu tirgus

Viļānu pilsēta

07:00 - 14:00

09.04.2023

“Lieldieniņa atnākusi pār kalniem, pār lejām”

Ilzeskalna pagasts

Ilzeskalna pagasta tautas nams

10:30

09.04.2023

Pasākums ģimenēm ar bērniem “Nāk nākdama Liela diena”

Audriņu pagasts

Laukums pie Audriņu pagasta kultūras nama

11:00

09.04.2023

“Mašas un Lāča Lieldienu nerātnības”

Griškānu pagasts

Griškānu pagasta kultūras nams

11:00

09.04.2023

“Sagaidīju Lieldieniņu!”

Stružānu pagasts

Strūžānu pagasta kultūras nams

14:00

09.04.2023

Lieldienu pasākums “Caur cerību gaismu aust Lieldienu rīts”

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas pagasta kultūras nams

14:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts “Mūzikā pavasaris dejo…”

Nagļu pagasts

Nagļu pagasta tautas nams

15:00

09.04.2023

“Lieldienu spēles”. Pasākums visai ģimenei ar stafetēm, spēlēm un olu ripināšanu

Sokolku pagasts

Sokolku pagasta klubs

15:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts, rotaļu programma “Atnāca Lieldiena pār augstiem kalniem”

Dricānu pagasts

Dricānu pagasta kultūras nams

16:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts “Nu atnāca Liela diena!”

Feimaņu pagasts

Feimaņu pagasta kultūras nams

16:00

09.04.2023

Lieldienu jampadracis

Kaunatas pagasts

Kaunatas pagasta tautas nams

16:00

09.04.2023

“Lieldienas Mākoņkalnā”. Koncerts visai ģimenei

Mākoņkalna pagasts

Mākoņkalna pagasta tautas nams

16:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts “Dzymtajā sātā pavasari sveic”

Maltas pagasts

16:00

09.04.2023

Lieldienu nerātnības “Ar Mašu un lāci” visai ģimenei

Maltas pagasts

Laukums pie Maltas pagasta kultūras nama

17:15 - 18:15

09.04.2023

Lieldienu koncerts “Pavasara pieskāriens”

Rikavas pagasts

Rikavas kultūras nams

18:00

09.04.2023

“Bērzgalei -555”. “Satikšanās krodziņā “Gambija”.“Tas bija mūsu laiks”. Bērzgales muzikanti cauri laikiem

Bērzgales pagasts

Bērzgales pagasta kultūras nams

19:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts “Sveicynuots, gūdynuots pavasars!”

Vērēmu pagasts

Vērēmu pagasta tautas nams

19:00

09.04.2023

Lendžu kultūras nama amatiermākslas kolektīvu un Feimaņu deju grupas “Karameles” koncerts

Lendžu pagasts

Lendžu pagasta kultūras nams

20:00

09.04.2023

Lieldienu balle. Spēlē Ainārs Lipskis

Kaunatas pagasts

Kaunatas Tautas nams

20:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts

Nautrēnu pagasts

Nautrēnu sporta halle -kultūras nams

20:00

09.04.2023

“Bērzgalei -555”. Groziņballe “Gambijā”. Spēlē grupa “Ezers”

Bērzgales pagasts

Bērzgales pagasta kultūras nams

21:00

09.04.2023

Lieldienu balle. Spēlēs “Sestdienas muzikanti”

Maltas pagasts

Maltas pagasta kultūras nams

21:00

09.04.2023

Pavasara balle

Vērēmu pagasts

Vērēmu pagasta tautas nams

21:30

09.04.2023

Groziņballe, spēlē Zintis Krakops

Pušas pagasts

Pušas pagasta tautas nams

22:00

09.04.2023

Balle kopā ar Jāni Matvejenko

Lendžu pagasts

Lendžu pagasta kultūras nams

22:00

09.04.2023

Balle, spēlē Ēriks Gruzniņš

Nautrēnu pagasts

Nautrēnu sporta halle -kultūras nams

22:00

09.04.2023

Lieldienu balle. Grupa “Projekts-M”

Nagļu pagasts

Nagļu pagasta tautas nams

22:00

09.04.2023

Lieldienu balle

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas pagasta kultūras nams

22:00

09.04.2023

Jura Gaigala akvareļu izstāde

Lūznavas pagasts

Lūznavas muiža

06.03.2023 - 27.04.2023

"Viena gara suņa vasara." Ievas Jurjānes ilustrācijas Kārļa Ķezbera grāmatai “Takšelis Makšelis”

Viļānu pilsēta

Viļānu novadpētniecības muzejs

09.03.2023 - 20.05.2023

Cirka izrāde visai ģimenei "Apkārt zemeslodei!"

Iedzīvotājiem

Nautrēnu sporta halle -kultūras nams

11:00

09.03.2023 - 20.05.2023

Viktorijas Jasinskas gleznu izstāde

Lendžu pagasts

Lendžu pagasta kultūras nams

09:00 - 16:00

25.03.2023 - 10.04.2023

Latviešu grāmatai - 500. Grāmatu un rokrakstu izstāde “Seno grāmatu plaukts”

Silmalas pagasts

Silmalas pagasta bibliotēka

27.03.2023 - 28.04.2023

“Radoša pieeja praktiskām lietām”. Jūlija Fuņikova

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Izstāde “Fotogrāfijas - laika liecinieces”

Feimaņu pagasts

Feimaņu pagasta kultūras nams

01.04.2023 - 21.04.2023

Jelizavetas Marjanovas gleznu izstāde “Ozolaines pagasts mākslinieces acīm”

Maltas pagasts

Maltas pagasta kultūras nams

01.04.2023 - 30.04.2023

Keramiķa Uģa Puzuļa svilpaunieku izstāde “Svilpaunieks - putna skaņa, balss….”

Kantinieku pagasts

Kantinieku pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Foto izstāde “Sakstagala ciems laikmeta griežos”

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”

01.04.2023 - 30.04.2023

Olgas Ivanovas pašdarināto brošu izstāde “Elegancei būt…”

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”

01.04.2023 - 30.04.2023

Podnieku darbu izstāde “Māla pārvērtības”

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”

01.04.2023 - 30.04.2023

Foto akcija “Putni - pavasara vēstneši manā pagasta”

Viļānu pagasts

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Latvijas grāmatai-500. Izstāde “Gadsimta elpa”

Rikavas pagasts

Rikavas pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

Foto akcija ”Pavasaris mūsmājās”

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

“Es nāku no pasakas” Veronikas Fuņikovas tamborētu mīļmantiņu izstāde

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta bibliotēka

01.04.2023 - 30.04.2023

“Viena gara suņa vasara.” Ievas Jurjānes ilustrācijas

Viļānu pilsēta

Viļānu novadpētniecības muzejs

01.04.2023 - 30.04.2023

Izstāde ”Dzīvais mantojums”

Bērzgales pagasts

Bērzgales pagasta kultūras nams

01.04.2023 - 30.04.2023

“Lieldienu noslēpumi” - informatīvi ilustratīva literatūras un folkloras materiālu izstāde

Sakstagala pagasts

Sakstagala pagasta bibliotēka

03.04.2023 - 12.04.2023

Mākslinieka Eduarda Kukura gleznu izstāde

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas pagasta bibliotēkas Vecstrūžānu nodaļa

03.04.2023 - 28.04.2023

“Daba pavasarī” - Vijas Provejas fotoizstāde

Griškānu pagasts

Griškānu pagasta kultūras nams

03.04.2023 - 28.04.2023

Zīmējumu konkurss bērniem “Pavasaris nāk”

Stružānu pagasts

Strūžānu pagasta bibliotēka

03.04.2023 - 14.04.2023

Zīmējumu konkurss “Es un bibliotēka”

Ozolaines pagasts

Ozolaines pagasta bibliotēka

03.04.2023 - 30.04.2023

“Nāc, nākdama, Liela diena!” Leontīnas Paldiņas Lieldienu zaķu izstāde

Dekšāres pagasts

Dekšāres pagasta bibliotēka

04.04.2023 - 30.04.2023

Gitas Palmas gleznu izstāde “Starp stacijām”

Maltas pagasts

Maltas vēstures muzejs

06.04.2023 - 28.04.2023

Iedzīvotājiem

06.04.2023 - 22.04.2023

Aprīļa pilienu izstāde “Lāstekas stāsts” fotogrāfijās

Stoļerovas pagasts

Stoļerovas Saietu nams

07.04.2023 - 30.04.2023

Drīzumā

Viļānu tirgus

Viļānu pilsēta

07:00 - 14:00

09.04.2023

“Lieldieniņa atnākusi pār kalniem, pār lejām”

Ilzeskalna pagasts

Ilzeskalna pagasta tautas nams

10:30

09.04.2023

Pasākums ģimenēm ar bērniem “Nāk nākdama Liela diena”

Audriņu pagasts

Laukums pie Audriņu pagasta kultūras nama

11:00

09.04.2023

“Mašas un Lāča Lieldienu nerātnības”

Griškānu pagasts

Griškānu pagasta kultūras nams

11:00

09.04.2023

Lieldienu pasākums “Caur cerību gaismu aust Lieldienu rīts”

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas pagasta kultūras nams

14:00

09.04.2023

“Sagaidīju Lieldieniņu!”

Stružānu pagasts

Strūžānu pagasta kultūras nams

14:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts “Mūzikā pavasaris dejo…”

Nagļu pagasts

Nagļu pagasta tautas nams

15:00

09.04.2023

“Lieldienu spēles”. Pasākums visai ģimenei ar stafetēm, spēlēm un olu ripināšanu

Sokolku pagasts

Sokolku pagasta klubs

15:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts “Nu atnāca Liela diena!”

Feimaņu pagasts

Feimaņu pagasta kultūras nams

16:00

09.04.2023

Lieldienu jampadracis

Kaunatas pagasts

Kaunatas pagasta tautas nams

16:00

09.04.2023

“Lieldienas Mākoņkalnā”. Koncerts visai ģimenei

Mākoņkalna pagasts

Mākoņkalna pagasta tautas nams

16:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts “Dzymtajā sātā pavasari sveic”

Maltas pagasts

16:00

09.04.2023

Click to listen highlighted text!