Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Datums
23.05.2019
Laiks
09:00

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atgādinu, ka atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Pēc komiteju sēdēm divu ezeru zvejas limitu sadales komisijas sēdes:

1. Feimaņu ezers
2. Gailumu ezers (Ilzeskalna pagasts)

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2019. gada 6. jūnijā, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Click to listen highlighted text!