Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes (notiek attālināti)

Datums
08.04.2021
Laiks
09:00
Ieejas maksa
Bezmaksas

Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2021.gada 8.aprīlī.
Komiteju sēžu norise – attālināti. Lēmuma projekti pieejami vietnē doc.rezeknesnovads.lv.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde;

Atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!
Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2021.gada 15.aprīlī, plkst.10.00.

Click to listen highlighted text!