Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes un domes ārkārtas sēde (notiek attālināti)

Datums
13.05.2021
Laiks
09:00
Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības lielā zāle
Ieejas maksa
Bezmaksas

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Rēzeknes novada Ārkārtas domes sēde tiek sasaukta 2021.gada 13.maijā, plkst.12.00

Tiks izskatīts viens jautājums:

1. Par pašvaldības investīciju projekta “Rēzeknes novada izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamības attīstība” īstenošanu (B.Arbidāne)

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2021.gada 20.maijā, plkst.10.00.

Click to listen highlighted text!